De sp.a wil dat er een speciale commissie in het leven wordt geroepen die het beleid rond de verwijdering van vreemdelingen permanent opvolgt. Kamerlid Monica De Coninck heeft daarover een wetsvoorstel ingediend.

Het idee van zo'n permanente opvolgingscommissie komt uit de 'commissie-Vermeersch', die na de dood van de Nigeriaanse Semira Adamu tijdens een repatriëringsvlucht in 1998 werd opgericht om de richtlijnen rond de verwijdering van vreemdelingen te evalueren. De aanbeveling van een permanente opvolgingscommissie is nooit opgevolgd. Het voorstel van De Conink wil die commissie nu alsnog in het leven roepen. De commissie zou bestaan uit academici, mensen van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) en van de overheidsdiensten Buitenlandse Zaken, Justitie en iemand van de federale politie.

De commissie zou toegang moeten krijgen tot alle mogelijke informatiebronnen, elke persoon of dienst horen mocht ze dat nodig vinden en minstens één keer per jaar verslag uitbrengen aan de Kamer en aan de bevoegde minister. De Coninck stipt aan dat de regering in het regeerakkoord zelf zegt dat er nood is aan evaluatie van het terugkeerbeleid. "Je hebt een permanent opvolgingsorgaan nodig, omdat de context altijd wijzigt", zegt ze. De Coninck wijst op de wetsontwerpen van staatssecretaris Theo Francken over uitwijzing, die de Kamer momenteel bespreekt. Daarin worden volgens De Coninck een aantal checks and balances weggehaald. De permanente opvolgingscommissie zou daaraan tegemoet kunnen komen.

Maar ook de audit die nu de graaicultuur bij repatriëringen aan het licht bracht, zou voorwerp kunnen zijn van een evaluatie door de commissie, meent ze.