Dit jaar werd een enquête afgenomen bij alle klanten van de klusjesdienst van het Sociaal Huis. De dienst behaalt over de ganse lijn mooie resultaten en dat is vooral een mooie blijk van waardering voor de klusjesman Patrick Goethals en zijn rechterhand Jeroen Audenaert.

De klusjesdienst van het Sociaal Huis werd in januari 2007 opgericht en knapt klusjes op voor diegenen die door beperking, ouderdom, ziekte of sociale omstandigheden niet (meer) in staat zijn zelf de woning of de tuin te onderhouden. Sinds dag één is Patrick Goethals de vaste klusjesman van dienst, al wordt hij sinds vorig jaar ook op de piekmomenten bijgestaan door een vaste vrijwilliger Jeroen Audenaert. Vooral tijdens het tweewekelijkse tuinonderhoud in het groeiseizoen is de hulp van Jeroen meer dan welgekomen.

Dit jaar werd door het OCMW-bestuur een enquête gehouden bij alle klanten van de klusjesdienst van januari 2016 tot en met mei 2017, na de enquêtes van de poetsdienst in 2015 en de maaltijddienst in 2016. In totaal werden 50 klanten thuis bevraagd door twee vrijwilligers. De enquête werd opgesteld volgens zeven thema’s, nl. ‘onthaal en dienstverlening’, het diensthoofd, de klusjesman, de klusjes, de prijs, ‘communicatie en briefwisseling’ en ‘meldingen en klachten’. Tot slot was er ook een algemene tevredenheidsmeting met een score op tien.

De behaalde scores van de klusjesdienst zijn op alle vlakken zeer hoog. Als bijzondere sterktes kwam de vriendelijkheid en behulpzaamheid van de klusjesman naar boven. Er waren ook zeer hoge scores voor het werktempo en de vakbekwaamheid van de klusjesman. Als één van de weinige werkpunten komt de soms lange wachttijd naar boven eer een klusje door de dienst kan worden aangepakt. Tijdens het groeiseizoen neemt het tweewekelijks onderhoud van de tuinen namelijk heel wat tijd in beslag. Bij de algemene tevredenheid vinden we opnieuw mooie scores. De administratieve begeleiding en het diensthoofd, dus de maatschappelijk werker die dienst begeleidt, haalt 8,5/10. De kwaliteit van het geleverde werk scoort 8,7/10, de prijs 8,3 en de klusjesdienst in het algemeen een dik verdiende 8,7/10. Mooie resultaten dus!

Wie zelf denkt een beroep te kunnen doen op de klusjesdienst van het Sociaal Huis neemt hiervoor best contact op met het diensthoofd Shana Gernaey (vervangster Sofie Bonny) op het nummer 051/ 59 15 59 of sofie.bonny@sociaalhuiskoekelare.be.

Op de foto van links naar rechts: Stijn Ramboer (voorzitter), Ann Van der Veken (secetaris), Shana Gernaey (diensthoofd), Patrick Goethals en Jeroen Audenaert.