‘Housing first’ is een methodiek om daklozen eerst aan een woning te helpen en tegelijk te zorgen voor begeleiding. Op vraag van Hannelore Goeman (sp.a) werden de resultaten vandaag voorgesteld in het Brussels Parlement. Het Brussels Gewest steunt vier verschillende projecten. De resultaten zijn zeer positief:

  • gemiddeld 90% van de mensen die in het project stapten, blijven gehuisvest en zijn dus definitief van straat.

vzw Smes
Hannelore Goeman: “Zo is er het project van vzw Smes dat zich richt op mensen met verschillende problemen, dikwijls een verslaving gecombineerd met depressies of een andere psycho-sociale problematiek.'

  • 33 mensen kregen huisvesting, 
  • 94% heeft nog altijd een vaste huisvesting. 
  • Ze hebben een echte thuis en krijgen professionele hulp.


Sinds 2015
Housing First bestaat in Brussel sinds 2015. Elk jaar hebben de verantwoordelijke ministers Pascal Smet en Céline Fremault het budget verhoogd van 420 000 euro in 2015 naar 1.420.000 euro in 2018. In totaal zijn nu 100 mensen gehuisvest. De bedoeling is om thuisloosheid structureel aan te pakken.

Hannelore Goeman: “Nu we de noodopvang voor daklozen wettelijke geregeld hebben, moeten we vooruitkijken en zoeken naar blijvende oplossingen voor thuisloosheid. De bedoeling van elk daklozenbeleid moet zijn om mensen opnieuw aansluiting te laten vinden bij de maatschappij. Uit deze resultaten blijkt dat Housing First werkt, ook in Brussel. En dat is logisch: je kan maar een leven opbouwen als je een dak boven je hoofd hebt. Wat mij betreft heeft deze methodiek zijn nut bewezen en moet in de toekomst fors worden uitgebreid.”