Bruno Tobback wijst er in deze context op dat zijn partij ook de verjaringstermijnen in zaken van seksueel misbruik wil afschaffen. Sp.a-justitiespecialist Renaat Landuyt pleitte hiervoor al uitgebreid in de bevoegde Kamercommissie. Toch pleit Bruno Tobback niet voor de algemene afschaffing van de verjaring. "Het het systeem moet in de volgende legislatuur wel herbekeken worden. In een aantal dossiers is het principe van verjaring niet verdedigbaar en moeten we het durven afschaffen. In een aantal andere gevallen moeten we de termijn eventueel verlengen, of het moment waarop een verjaring begint te lopen uitstellen. Daarnaast moeten we vermijden dat allerlei spitsvondigheden en procedureslagen een dossier vertraagt zodat de termijn dan maar verloopt." Renaat Landuyt zegt wel dat de gerichte afschaffing van de verjaring niet mag leiden tot valse hoop bij de slachtoffers: "Jaren na datum is de bewijsvoering immers niet altijd vanzelfsprekend. Daarom zou het mijns inziens veel nuttiger zijn om voldoende middelen ter beschikking te stellen van politie en justitie om kort na de feiten doortastend onderzoek te voeren. Dat zou niet alleen meer vertrouwen geven in het systeem, het zou ons ook veel rechtsgeding besparen. Wat ongetwijfeld een positief effect zou hebben op kosten van justitie en de gerechtelijke achterstand."

"Het principe van verjaring heeft in de voorbije jaren vaak geleid tot een gevoel van onrechtvaardigheid bij de betrokkenen en gewone burgers. Dat moeten we aanpakken", aldus Bruno Tobback.