Alle kinderen kansen geven!

Een op acht kinderen ondervindt kinderarmoede in Mortsel. Dat zijn er beduidend meer dan enkele jaren geleden. "Een schrijnend cijfer dat we niet kunnen aanvaarden" aldus Schepen voor Armoedebestrijding Gitta Van Peborgh (sp.a), "daarom schakelden we in Mortsel een paar versnellingen hoger om die armoede aan te pakken."

Meer middelen

Mortsel ging op zoek naar extra middelen en subsidies bij de hogere overheden om een aantal nieuwe concrete maatregelen uit te werken. Daarmee werden onder meer een kinderarmoedcoördinator en een jeugdopbouwwerker aangeworven maar ook andere acties op poten gezet.

Kinderopvang en vrije tijd

Gezinnen die het moeilijk hebben kunnen gebruik maken van speciale tarieven voor de buitenschoolse kinderopvang en ook voor mensen die taalcursussen volgen,  is er kinderopvang voorzien. Daarnaast zijn er ook een heel aantal sport- en spelactiviteiten waar kinderen aan kunnen deelnemen.

Gratis soep

Een ander nieuw initiatief is de gratis soepbedeling in de BKO (buitenschoolse kinderopvang) Rode Kubus. Daarmee bereiken we 2000 kinderen. Niet alleen zorgen we op die manier voor een gezonde voeding, maar tegelijk laten we de gezinnen ook kennis maken met het Sociaal Restaurant De Plataan  dat de soep levert.

Lees het volledige artikel in de Streekkrant als bijlage(tekst:Filip Spoelders).