FDF steun aan de drie burgemeesters in de randgemeenten
Motie van de  FDF-MR heeft de meerderheid in Schaarbeek gebroken.

De sp.a wenst de communautaire problematiek die momenteel op federaal vlak woedt niet te importeren in de Brusselse gemeenten. De motie die door het FDF wordt voorgesteld, is geen materie die tot de bevoegdheden van de gemeente  Schaarbeek behoren. 

In de federale staatsstructuur is de benoeming van burgemeesters een exclusieve bevoegdheid van de deelstaten.

1) De gemeente heeft zich niet uit te spreken over het beleid van een andere gemeente en zeker niet over materies van de ander gewest. Dat de meerderheid van het gemeentebestuur met dit communautair symbooldossier probeert aan te grijpen om partijpolitiek blufpoker te spelen op het federale niveau is betreurenswaardig. 

2) Deze burgemeesters hebben welbewust en herhaaldelijk de wet overtreden en zitten nu met de gebakken peren. Dit is gewoonweg niet goed te praten !
Het versturen van oproepingsbrieven voor de gemeenteraadsverkiezingen was een protest tegen de omzendbrieven Peeters. Zij waren zich zeer bewust dat dit een inbreuk was tegen deze omzendbrieven. Na een eerste verwittiging hebben ze het zelfde herhaald voor de federale verkiezingen. (Mevrouw Rolin die zich toen hiervan onthield werd wel benoemd !).

En als of dat niet genoeg was heeft men de provocatie nog wat opgevoerd in een communautair zeer gevoelige periode. Door een gemeenteraad in andere dan de officiële bestuurstaal te houden. Niet in het minst aangevuurd door de voorzitter van het FDF.

Conclusie: Deze burgemeesters hebben welbewust en herhaaldelijk de wet overtreden. Dit is pure stemming makerij van het FDF en daar doe ik niet aan mee.

Stemming:
Ecolo en PS hebben zich onthouden op de argumentatie dat men in Brussel de communautaire vrede wenst te bewaren en niet mee wenst te doen aan het federale communautair opbod van het FDF.

Binnen de MR-FDF groep zijn een aantal gemeenteraadleden het argument bijgetreden dat de gemeente zich strikt aan haar bevoegdheden dient te houden. Eén van wijzigingen die vorige maand aan het huishoudelijk reglement werd aangebracht ging net daarover en nu, op de eerst volgende vergadering, legt de meerderheid haar eigen reglement al weer naast zich neer leggen !

 


Het FDF argumenteert dat het feit dat de burgemeesters van Halle-Vilvoorde geweigerd hebben om de verkiezingen te organiseren veel ernstiger is dan het versturen van Franstalige kiesbrieven (hetgeen men al 40 jaar doet !)

 

1) Zonder er evenwel bij te zeggen we ondertussen in een federale staatsstructuur functioneren, waarbij de gewesten bevoegd zijn geworden. Het Vlaams Gewest ziet er gewoon op toe dat de wet gerespecteerd wordt (waar dat vroeger door de vingers werd gekeken).

2) Het verschil tussen  burgemeesters van de faciliteitengemeenten en die van Halle-Vilvoorde is dat deze laatste hebben gehandeld met een arrest van het Arbitragehof in de hand dat stelt dat de kiesomschrijving in de kieswet ongrondwettelijk is en de wet aangepast dient te worden. De regering kreeg daartoe 4 jaar de tijd en die termijn was ondertussen verstreken zonder dat er iets is gewijzigd, waardoor deze burgermeesters terecht wezen op het feit dat er een juridisch vacuüm was. Daar waar de burgemeesters van de faciliteitengemeenten de wet flagrant overtreden.

 


In mei 2003 heeft het Arbitragehof (nu grondwettelijk hof) in een arrest gezegd dat de huidige kieskring niet gehandhaafd kan worden. (men kreeg 4 jaar om hieraan iets te doen).

 

Omzendbrieven Peeters werden ondertussen  door de Raad van State bevestigd en dit na een klacht van de Franse en Waals gemeenschap