De Groep van Tien, toponderhandelaars van vakbonden en werkgevers, hebben een akkoord bereikt over verschillende sociale dossiers. “Ze bereikten een belangrijk akkoord over de motivering bij een ontslag. Hierdoor moet een werkgever steeds een ontslag motiveren, doet hij dit niet kan een werknemer beroep aantekenen en een extra periode opzeg toegekend krijgen”, zegt Monica De Coninck. “Zo vervolledigen we verder de gelijkheid tussen arbeiders en bedienden.”

“Om voor iedereen een degelijk en rechtvaardig pensioen te kunnen verzekeren is het van groot belang dat ook de tweede pijler pensioenen, wat werkgevers en werknemers samen sparen, voor iedereen werkt”, aldus Monica De Coninck. “We zijn dan ook uitermate verheugd dat de sociale partners akkoord zijn gegaan over de harmonisering van deze pijler pensioenen voor arbeiders en bedienden. Zo nemen we een grote stap vooruit om deze pijler voor alle werknemers te voorzien en iedereen een eerlijk pensioen te kunnen bieden na 42 gewerkte jaren.”

De Groep van Tien heeft tegelijk ook een akkoord gesloten over de nieuwe indexregels. Welke producten tellen mee, voor welke prijzen, om zo onze koopkracht op peil te houden. “We zijn heel blij dat de volgehouden inspanningen van de sociale partners om te onderhandelen tot deze resultaten leiden”, zegt Monica De Coninck. “De werkgevers en vakbonden gaan deze akkoorden nu in collectieve arbeidsovereenkomsten gieten waardoor we aan de slag kunnen ermee.”