Er is wat deining in het Kortemarkse politieke landschap. Dat maken we hier van tijd tot tijd wel eens mee. Onze taak is om het overzicht te bewaren. Inderdaad, dat is het eerste wat verloren gaat bij politieke stormwind. We moeten over de schuimkoppen van de woeste golven heen kijken om koers te zetten naar de veilige haven, ergens aan de einder. Soms heb ik de indruk dat sommigen – of velen? - liever blijven dobberen in de storm.

In Nederland zijn er vijf medische helikopters in dienst. Samen bestrijken ze zowat het volledig grondgebied. Bij ons zijn er dat twee. Eentje in de Ardennen en eentje in Brugge. In grote lijnen rukt de helikopter uit als de medische hulp erg dringend is en er tijdswinst is ten opzichte van een gewone ambulancedienst. Wegens de grotere geografische spreiding van ziekenhuizen in de Ardennen en de moeilijke bereikbaarheid van sommige dorpen in deze mooie streek is de helikopter er ginder broodnodig en van levensbelang. In de driehoek Antwerpen-Gent-Brussel en de rand daarvan is een MUG-heli waarschijnlijk overbodig door de grote aanwezigheid van hospitalen en het dichte wegennet. In West-Vlaanderen zijn sommige dorpen in de westhoek qua bereikbaarheid voor medische zorgen vergelijkbaar met sommige streken in de Ardennen. Daarnaast hebben we nog de kuststrook met een specifieke eigenheid. Krijg op een zondagavond van een mooi zomerweekend maar iemand op tijd in een ziekenhuis als alle wegen werkelijk dichtgeslibd zijn door chauffeurs met een halve zonneslag. In dat opzicht zou je kunnen besluiten: welke barbaarse beslissing nam de politieke meerderheid in Kortemark op de laatste gemeenteraad door het voorstel van N-VA niet goed te keuren? Is het werkelijk teveel gevraagd om de gemeentelijke toelage op te trekken van 750 euro naar de gevraagde 0,36 euro per inwoner (iets meer dan 4000 euro)? Hoewel we vanuit sp.a-hoek vaak niet akkoord zijn met de beslissingen van deze meerderheid, valt er wel iets voor te zeggen om niet ineens die toelage van 4300 euro goed te keuren. Wel blijft het jammer dat het aangebrachte element om de toelage niet te verhogen wat mager was: "de toelagen liggen vast voor 6 jaar en in het laatste jaar van de legislatuur gaan we zeker geen toelagen aanpassen". Dat is volgens ons geen goede manier om de al dan niet genomen beleidsmaatregelen te verklaren. 

Wat kunnen dan wel argumenten zijn om de toelage niet op 4300 euro te brengen?

Laat ons aannemen dat iedereen recht heeft op levensreddende medische zorgen en dat liefst zo snel mogelijk als de nood hoog is. Iedereen akkoord, neem ik aan?

Nu stappen we even over op het niveau van de – is het niet verborgen, dan toch minder uitgesproken – politieke agenda’s. Sommigen zeggen dan dat ik spoken zie, maar de spoken waar we voorheen enkel wakker van schrokken in onze ergste nachtmerries, die lopen meer en meer tussen ons door in de realiteit van het dagdagelijkse leven. Gezondheidszorg in de ruimste zin van het woord is het een basisrecht. Het gaat hier niet over een keuze. Je kan kiezen om te voetballen of te zwemmen, of om al dan niet op reis te gaan. Voor gezondheidszorg kies je niet. Enfin, vroeger toch niet, toen sociale zekerheid iets was om trots op te zijn. Het is meer en meer de tendens om publieke voorzieningen af te bouwen, of toch minstens de financiering ervan los te koppelen van de middelen verkregen uit het innen van de belastingen. Bovendien worden sterke instituten zoals de provincies (zeker voor West-Vlaanderen en Limburg, de twee Vlaamse provincies met de meest specifieke eigen identiteit) als overbodig en onbelangrijk beschouwd. Net daardoor dreigt de MUG-heli in West-Vlaanderen belangrijke inkomsten te mislopen.

Het afbouwen van de impact van het provinciaal beleid zal in onze eigen provincie voelbaar zijn. Een mooie besparing voor de hogere overheid, zo hoeft men zich niet zo druk te maken over de Paradise Papers en kan men inventief verder werken met de innesteling van fiscale achterpoortjes in de goedgekeurde wetteksten. Intussen ontbreken de gemeenten de nodige rechtvaardige fiscale hefbomen om hun steeds uitgebreider takenpakket te kunnen financieren. Zo bestaan er geen gemeentelijke opcentiemen op de vennootschapsbelasting. Voor wat het waard zou zijn, de echt grote multinationals betalen die toch nog nauwelijks… De gemeenten mogen niet het slaafje worden van de hogere overheden en dan zeker niet om het falend beleid van hogerhand te verdoezelen. 

Aangaande de helikopters, toch een voorstel op lokaal niveau. Dring bij de hogere overheid aan op een correcte financiering zodat het zwaartepunt onmogelijk bij de gemeenten komt te liggen. En maak er werk van, te beginnen in het Westhoekoverleg. Er zal opgevolgd worden wat ter sprake komt op de volgende bijeenkomst van de burgemeesters van het westen van de provincie. Een gemeentelijke bijdrage kan, maar meer dan 20 eurocent per inwoner is volgens mij niet wenselijk, omdat dit geen eerlijke parameter is. Ik denk dat we met 15 eurocent per inwoner, te betalen door alle gemeenten, al een mooie stap kunnen zetten én zouden we meer geld inzamelen dan de ongeveer 115000 euro die vandaag door de gemeenten wordt betaald (gemiddeld 0,095 per inwoner). Immers, veel gemeenten betalen momenteel niets.

Zo, de storm luwt, bijna zijn we veilig aangemeerd en drinken we eentje in de havenkroeg bij Stijn. De MUG-heli is dan onze redder in nood.