Het eerste wat deze Vlaamse regering nu doet is 300 miljoen euro schrappen voor loonkostverminderingen. Een pure besparingslogica op kap van de werkzoekenden met als gevolg dat niet alle kwetsbare groepen kunnen genieten van een doelgroep korting en dus minder kansen hebben om opnieuw werk te vinden. Het doelgroepenbeleid wordt immers verengd tot 3 categorieën: jongeren tot 25 jaar, 55-plussers en arbeidsgehandicapten. Hierdoor worden langdurig werkzoekenden en laaggeschoolden tussen 25 en 55 jaar vanaf nu over het hoofd gezien.

“De dertigers en veertigers die werkzoekend zijn, worden hierdoor duurder. Zij worden duurder ten opzichte van het verleden én zij worden duurder ten opzichte van andere doelgroepen die sterker staan op de arbeidsmarkt." zei Yasmine Kherbache tijdens de bespreking in de commissie. “Neem nu volgende situatie: een kassierster van 45 wordt ontslagen bij een herstructurering. Zij heeft veel minder kans op werk dan een twintiger met een diploma secundair, maar toch valt ze uit de boot van het Vlaams doelgroepenbeleid. "