sp.a Limburg hekelt hypocrisie rond mobiliteitsdossiers in Limburg: “Tijd voor eigen Limburgs openbaar vervoer.” 

sp.a Limburg dringt erop aan dat de Limburgse ministers hun verantwoordelijkheid nemen en de Vlaamse en Federale regering een effectieve beslissing neemt over Spartacus: “Limburg heeft recht op wat andere provincies al hebben, namelijk goed en performant openbaar vervoer. En ja, daar is veel belastinggeld mee gemoeid en zodoende moet elke euro twee keer worden omgedraaid. Maar als in Antwerpen 7 miljard euro wordt voorzien voor een overkapping, stelt niemand zich vragen bij de kostprijs. Voor Limburg is dat wel het geval, hier lijkt alles te duur en wordt er geen geld voorzien. Nochtans hebben ook wij recht op goed openbaar vervoer, want mobiliteit is een economisch, maatschappelijk en sociaal verhaal. Voer dus uit wat is beslist”, aldus Rob Beenders, Vlaams parlementslid en Peter Vanvelthoven, voorzitter sp.a Limburg.

sp.a Limburg hekelt ook de hypocrisie van N-VA in dit dossier. NV-A zit in de Vlaamse en Federale regering maar klaagt steeds dat er in Limburg geen vooruitgang komt rond het openbaar vervoer.“Dat ze zich eens eindelijk gedragen als een beleidspartij en zorgen voor resultaten in Limburg.”

“Eens te meer wordt duidelijk dat Open VLD, NV-A en CD&V niet wakker liggen van Limburg. Laat ons in Limburg zelf beslissen over ons openbaar vervoer, zo komt er tenminste schot in de zaak!”, besluiten Beenders en Vanvelthoven.