Hieronder kan u de reactie van Yamila Idrissi lezen op de confederale voorstellen van N-VA. Lees zeker ook haar reactie op Brussel Nieuws of bekijk het op tvbrussel

De voorstellen van N-VA over de toekomstige rol van Brussel in het confederale België kennen bij Vlaams parlementslid Yamila Idrissi (sp.a) geen genade. Dat de inwoners van Brussel zullen gedwongen worden te kiezen voor het Vlaamse of Waalse stelsel is volgens Idrissi "een kaakslag voor de Brusselaars". "Je hebt in Brussel veel taalgemengde gezinnen. Veel Brusselaars willen helemaal niet kiezen voor de Vlaamse of Franstalige gemeenschap. De N-VA wil mensen tegen mekaar opzetten, zoals ze dat ook doen in Antwerpen", aldus Idrissi.    

De N-VA wil de Brusselse instellingen ook fors afslanken en vereenvoudigen. "Ook wij willen een vereenvoudiging, maar ik lees dat de N-VA ook districten wil invoeren. Dat maakt de zaak niet eenvoudiger, maar ingewikkelder", aldus Idrissi. 

Volgens de sp.a-politica gaat de N-VA voorbij aan het "Brussel-gevoel" en ontbreekt het de partij aan een "grootstedelijke visie". "Onze hoofdstad kampt met grote problemen onder meer op het vlak van kansarmoede en tewerkstelling. Maar daarover hoor of lees ik weinig in de N-VA-voorstellen", besluit Idrissi.