Op zondag 7 augustus maakte N-VA  bekend dat minister Ben Weyts 2,5 miljoen euro extra uittrekt om de historische achterstand inzake welzijnsvoorzieningen in Vlaams-Brabant, aan te pakken. “Deze bewering klopt niet en is louter een goednieuwsshow”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Katia Segers (sp.a). “De 2,5 miljoen euro waarvan sprake is, wordt vandaag reeds ingezet door de provincie Vlaams-Brabant om de uitdagingen inzake welzijn in de provincie aan te pakken. Het gaat hier louter om verschuiving van middelen van de begroting van de provincie naar een nieuw fonds, VlabZorgInvest, en niet om extra middelen. Dit is onvoldoende.”

Sinds mensenheugenis kampt Halle-Vilvoorde en bij uitbreiding heel Vlaams-Brabant met een  historische achterstand  op het vlak van welzijnsvoorzieningen. De noden zijn het hoogst in de sector voor personen met een handicap, de bijzondere jeugdbijstand, in de buitenschoolse kinderopvang, op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg, de thuiszorg  en het algemeen welzijnswerk. Eén van de belangrijkste oorzaken van deze achterstand zijn de hoge grondprijzen in onze provincie. Hierdoor raken welzijnsprojecten maar niet van de grond. “Sinds het begin van de legislatuur dring ik bij de Vlaamse regering en minister Ben Weyts aan om werk te maken van de oprichting van een investeringsfonds dat het voor welzijnsprojecten mogelijk maakt om gronden aan te kopen.  Zo kunnen welzijnsprojecten eindelijk sneller en makkelijker van start gaan en  is er eindelijk een aanzet om van start te gaan met het wegwerken van de historische achterstand op het vlak van welzijnsvoorzieningen in onze provincie. Het werd dan ook tijd dat minister Ben Weyts, na 2 jaar stilstand eindelijk doorzet in dit dossier.”, zegt Katia Segers (sp.a)

Volgens de verklaringen van N-VA van zondag 7 augustus op Ring TV wordt door de oprichting van VlabZorgInvest zo een 2,5 miljoen euro extra, door de Vlaamse regering, ter beschikking gesteld om de historische achterstand in welzijnsvoorzieningen weg te werken in Vlaams-Brabant. “Maar niets is minder waar”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Katia Segers (sp.a). “Het gaat hier helemaal niet om bijkomende middelen, zoals N-VA hier doet uitschijnen. Ook vandaag investeert het provinciebestuur van Vlaamse-Brabant jaarlijks reeds 2,5 miljoen euro in welzijnsvoorzieningen over heel de provincie Vlaams-Brabant.” 

Het is dit geld dat de Vlaamse regering nu van de begroting van de provincie Vlaams-Brabant naar VlabZorgInvest overplaatst. Doordat deze Vlaamse regering heel wat bevoegdheden van de provincies afneemt, mogen provincies geen beleid meer voeren over persoonsgebonden bevoegdheden, zoals welzijn. Op deze beslissing heeft Vlaams-Brabant een uitzondering verkregen en dus mag de provincie  Vlaams-Brabant de 2,5 miljoen die het nu al investeert in Welzijn behouden om te blijven investeren in welzijnsvoorzieningen via VlabZorgInvest. “Ik ben voorstander van VlabZorgInvest, maar zonder bijkomende middelen blijven we ter plaatse trappelen. De huidige 2,5 miljoen euro blijken niet voldoende om de historische achterstand weg te werken. Nu is duidelijk dat VlabZorgInvest niet over bijkomende middelen zal kunnen beschikken en dat de historische achterstand dus niet zal worden aangepakt. De goednieuwsshow van N-VA ten spijt, laat de Vlaamse regering Vlaams-Brabant in de kou staan”, besluit Katia Segers (sp.a).