Wie kan ontkennen dat de N41 in een juridisch moeras zit? Het bestaande uitvoeringsplan (PRUP) is al enkele jaren vernietigd. De provincie voorziet in 2018 geen middelen voor de opmaak van nieuwe plannen voor de aanleg. Het Vlaams gewest voorziet geen geld voor de aanleg zelf. Wel voor een dure studie (700.000 euro) die meteen weer kan aangevochten worden - zonder enige garantie op succes.

Wie ziet niet dat ook andere mobiliteitsdossiers in Dendermonde mede daardoor aanslepen? De doortocht Oudegem, Mechelse steenweg, kruispunt N41-Mechelse steenweg, fietsoversteek sas Denderbelle, ... allemaal plannen die gekoppeld zijn aan de N41.

We willen toch allemaal oplossingen voor de mobiliteitsproblemen? Moeten we dan eens geen andere aanpak overwegen? 

In Antwerpen kon een gedragen oplossing worden gevonden zonder juridische procedures. Dat moet in Dendermonde ook kunnen. Daarom pleiten we voor een externe intendant die iedereen samenbrengt en alle mogelijkheden onderzoekt om tot een gedragen oplossing te komen voor de mobiliteit in Dendermonde.

Om ter stoerst op de borst kloppen brengt een oplossing voor de mobiliteitsproblemen niet dichterbij - de N-VA noemde de N41 in de gemeenteraad nog een luchtkasteel!

Net zoals in de brief van de gemeenteraad van 2016 vragen we naar een doorgedreven onderzoek van de alternatieven. Tot en met de verkiezingen zullen wij trouwens loyaal alle afgesproken stappen zetten. Aangezien er echter geen doorbraken te verwachten vallen voor de verkiezingen, hebben we nagedacht over de beste manier van werken voor de volgende legislatuur. Dit werd vertaald in een visietekst die op onze Algemene Vergadering van oktober 2017 unaniem werd goedgekeurd. En we willen echt zoveel mogelijk mensen achter het idee te krijgen om samen een gedragen en eigentijds antwoord op de mobiliteitsproblemen te formuleren!

We keren onze kar dus helemaal niet. We willen af van een dood spoor!