“De discussie is breder dan de taxisector, we moeten innovatie stimuleren, maar dan wel binnen de regels van de wet. Laat dit ook een kans zijn voor de taxisector om te innoveren en te hervormen. De Brusselse taxisector zelf heeft een omzet van 19,6 miljoen € per jaar, wat neerkomt op irrealistische recette van amper 25€ per taxichauffeur per dag. Mijn partijgenoot Pascal Smet, in de Brusselse regering bevoegd voor taxibeleid, heeft het voornemen om op het vlak van taximobiliteit een alomvattend plan uit te werken. Hij kan dan meteen nagaan of er plaats kan zijn voor nieuwe vormen van privaat vervoer, maar dan uiteraard met inachtneming van alle sociale en fiscale wetten. Bij blijvende schendingen op dat vlak, moet Uber ook bij ons in het hele land maar verboden worden”, aldus nog Geerts.

De omstreden alternatieve taxidienst Uber heeft al heel wat stof doen opwaaien. Uber werkt via een App-systeem voor smartphones, daarmee kunnen privépersonen in contact komen met privéchauffeurs. In verschillende Europese landen is de dienst reeds verboden (Nederland, Spanje). Ook in ons land werd er in Brussel een verbod opgelegd in april 2014, maar de dienst is nog steeds actief. Naast het onderzoek door de BBI is er dus nu ook de RSZ die malversaties bij Uber onder de loep gaat nemen.

sp.a is grote voorstander van innovatie op het vlak van mobiliteit. Als diensten als die van Uber kunnen helpen om minder auto’s in het verkeer te hebben, moeten we daarvoor openstaan. Maar dat kan alleen als die bedrijven zich aan de sociale en fiscale regels houden en de taxiwetgeving naleven. Omdat daarover de grootste twijfel bestaat, heeft Brussels minister Pascal Smet al verschillende stappen gezet. Zo heeft hij een strafklacht ingediend tegen Uber en heeft hij zijn federale collega’s Sleurs en Tommelein gevraagd om de sociale en fiscale aspecten van de alternatieve taxidienst te onderzoeken. David Geerts is dan ook heel tevreden dat beide staatssecretarissen daarop ingaan en naast het onderzoek van de BBI nu dus ook de RSZ mogelijke malversaties bij Uber onder de loep gaat nemen. Ondertussen werkt Smet aan een globaal Taxiplan, dat tegelijkertijd de dienstverlening van de klassieke taxisector wil verbeteren en nieuwe innovatieve diensten een plaats wil geven in het wettelijk kader.

David Geerts kamerlid voor sp.a kijkt uit naar de resultaten van dit fiscaal en sociaal onderzoek en naar de plannen van Brussels Minister Smet voor Brussel en hij wil dit in een breder kader bekijken: “Innovatie is goed en noodzakelijk, we moeten dit vooral niet tegenhouden, maar de diensten moeten wel werken volgens de fiscale wetgeving en de regels van de sociale zekerheid. Er moet een social level playing field gecreëerd worden. Laat dit ook een oproep zijn aan de taxifederatie om zelf ook met app-systemen te komen die transparant en toegankelijk zijn, zoals bijvoorbeeld in Gent onlangs werd gelanceerd in de schoot van de officiële taxisector.”