Auteur van het Belgische verbod op uraniumwapens, sp.a-Kamerlid Dirk Van der Maelen, feliciteert Costa Ricaanse volksvertegenwoordigers en ngo's voor hun succesvolle campagne tegen uraniumwapens. Op 27 april bekrachtigde het Costa Ricaanse parlement een wet die elke omgang met uraniumwapens verbiedt. Volgens de sp.a-er versterkt dit de inspanningen voor een wereldwijd verdrag tegen uraniumwapens, die momenteel nog in conflictgebieden gebruikt worden.

Zoals in België, zal Costa Rica nu het gebruik, verkoop, vervoer, produceren en opslaan van wapens met munitie op basis van verarm uranium op eigen grondgebied verbieden. Momenteel vinden in de parlementen van Nieuw Zeeland en Ierland parlementaire besprekingen rond een verbod op uraniumwapens plaats. "Het leidt geen twijfel dat Costa Rica aardige ruggesteun biedt aan gelijkaardige campagnes in andere landen. Zo kwamen ook de wereldwijde verdragen tegen anti-persoonsmijnen en clustermunitie tot stand. In beide dossiers speelde sp.a een voortrekkersrol opdat België als eerste land ter wereld beide wapens verbiedde en een diplomatieke campagne als promotie voor een wereldwijd verbod.", aldus Van der Maelen.