De oplossingen om de gevolgen van deze crisis aan te pakken, tekenen zich nu al af, vindt Conner Rousseau. “Solidariteit is daarbij hét sleutelwoord.”


sp.a-voorzitter Conner Rousseau laat er geen twijfel over bestaan. “Als er al 1 voordeel is aan deze crisis, dan is het dat ze een unieke kans biedt om dingen echt te veranderen in onze samenleving”, zei hij deze week. 


“Dat kunnen we in België enkel door de huidige manier van bijdragen grondig te herzien. Het is tijd voor een modern systeem waarbij iedereen - zonder uitzondering - eindelijk eens  bijdraagt naar vermogen en krijgt naar noden. Zodat iedereen die elke dag zijn best doet, er weer op vooruit kan.”


“Dat kan alleen met een eerlijk belastingsysteem. Want hoe lang gaan we nog aanvaarden dat wie werkt en elke dag zijn best doet, vandaag veel meer belast wordt en dus moet bijdragen, dan wie inkomen uit aandelen krijgt? Het is tijd om elke vorm van inkomen op een gelijke manier te behandelen.”


“Bovendien verliezen we nog heel veel geld aan superrijken, multinationals en grote bedrijven die hun geld parkeren op belastingparadijzen. Omdat zij zich (kunnen) onttrekken aan solidariteit, dragen zij niet bij zoals alle anderen. En betalen al die anderen gewoon veel te veel. Na corona is daar geen plaats meer voor.”


Voor Rousseau is het duidelijk. Na deze crisis mag wie vandaag zichtbaar is, straks niet weer onzichtbaar worden. “Het is niet de bedoeling om de helden van vandaag, zij die het land draaiende houden, nog eens te laten opdraaien voor de kosten. En dan laat het me koud of je nu arbeider, bediende of freelancer bent.”


“Zolang je bijdraagt, verdien je het om beloond en beschermd te worden door een sociale zekerheid waar iedereen toe bijdraagt. Solidariteit, georganiseerd door een sterke en efficiënte overheid. Dat is het cement dat de samenleving van morgen moet smeden.”