Naast de volkstuintjes van Tannekes tuin plannen we een bloemenweide voor vlinders en bijen.

De aanleg en het onderhoud gaat uit van een enthousiaste groep vrijwilligers uit de volkstuintjes.

Met de Tieltse Bouwmaatschappij stellen we gratis een stuk grond ter beschikking. Via het ‘t West-Vlaamse hart en de groendienst zorgen we voor logistieke ondersteuning.

Meer info:

Simon Bekaert, voorzitter Tieltse Bouwmaatschappij

Guido Mehuys, vertegenwoordiger in stad-land-schap ’t West-Vlaamse Hart

Robben Huyghelier, schepen van groen