Dit blijkt uit het antwoord dat Minister Jacqueline Galant in de Kamercommissie Infrastructuur gaf op een vraag van Kamerlid David Geerts. Of de elektrificatie Herentals-Mol nog een vervolg zal krijgen in het nieuwe meerjarenivesteringsplan van de spoorwegen, kon de minister nog geen antwoord geven. Er zal eerst een kosten-batenanalyse gemaakt worden. Na meer dan 25 jaar raakt het geduld dan ook op.

De minister voegde er verder aan toe dat de verderzetting van de elektrificatie derhalve een project op zich vormt. De kostprijs voor de verderzetting van de elektrificatie Mol-Neerpelt zou op 35 miljoen€ geraamd worden. Geerts: “Het is onbegrijpelijk dat in december 2015 het investeringsprogramma voor 2016 nog niet gekend is. Bovendien is de kostenbaten hier wel duidelijk: Er is reizigerspotentieel in de regio. Het inzetten van uniform materiaal wordt mogelijk gemaakt wat de stiptheid dan weer ten goede komt.”

Ook Vlaams parlementslid en schepen in Herentals Jan Bertels treedt hem bij: “De verderzetting van de investering in elektrificatie is geen nieuw project maar een logische voortzetting van een tweede deel van een bestaand project Herentals-Mol. Daardoor kan de toegevoegde waarde duidelijk worden aangetoond. “

Ook al is er vooralsnog geen beslissing over de voortzetting van het project, toch nog hopen beide heren dat de minister het volgende week tijdens de officiële huldiging van de elektrificatie Herentals-Mol op 9 december zelf wil bekendmaken. Geerts en Bertels roepen alle Kempense besturen op om volgende week de vraag voor de verlenging te eisen.

Meer info: David Geerts:0475299206 Jan Bertels: 0478261454