Je kind aanmelden en inschrijven in het Leuvense basisonderwijs verloopt sinds dit jaar volledig digitaal met het nieuwe systeem ‘Meld je aan’. Stad Leuven en het Lokaal Overlegplatform Basisonderwijs Leuven (LOP BaO)  willen op die manier voorkomen dat ouders kamperen aan de schoolpoort. Ouders hebben nu voldoende tijd om een bewuste schoolkeuze te maken, zonder druk om de eerste te zijn.

“Kamperen aan de schoolpoort was een nefast gevolg van het oude inschrijvingssysteem, waar iedere ouder zelf bij een school ging aankloppen om zijn kind in te schrijven. Het  was onrechtvaardig, want niet elke ouder heeft het netwerk of de middelen om aan de schoolpoort te kamperen. Bovendien zorgde het voor onnodige stress, want het creëerde de foute perceptie dat er een plaatstekort in de Leuvense scholen is,” zegt schepen van Onderwijs Mohamed Ridouani.

Positieve evaluatie
De eerste aanmeldperiode voor broers en zussen van kinderen die reeds in een Leuvense basisschool ingeschreven zijn en voor kinderen van personeel van een Leuvense basisschool
is ondertussen achter de rug. De LOP-voorzitter en schepen Ridouani evalueren de resultaten positief. “Die periode gaf ons de gelegenheid om eventuele kinderziektes uit het systeem te halen, of andere problemen te detecteren”, zegt Ridouani.

In totaal werden al 545 kinderen correct aangemeld via ‘Meld je aan’. “Alle aangemelde instappers (2,5-jarigen die voor het eerst naar school gaan), een kleine vijfhonderd, kunnen zich nu inschrijven in hun school naar keuze”, zegt Els Bertrands van het LOP BaO. “Bij de oudere kinderen, die zich in hogere leerjaren wilden aanmelden, waren er slechts 32 kinderen die niet terecht kunnen in de klas naar keuze. Dat er in die klassen geen plaats meer was, stond op voorhand aangegeven op de website. Die kinderen komen nu op de wachtlijst terecht, mocht er alsnog een plaats vrij komen.” Een aantal andere dossiers werden afgekeurd omwille van foutieve aanmeldingen, bijvoorbeeld voor kinderen die niet tot de voorrangsgroep behoren.

Aanmeldperiode voor iedereen
Na de voorrangsperiode is ongeveer veertig procent van de beschikbare plaatsen voor de 2,5 jarigen ingenomen. “Alle Leuvense basisscholen hebben nog vrije plaatsen. Het aantal plaatsen per school kunnen ouders terug vinden op de website meldjeaan.leuven.be”, zegt Ridouani. “Er is dus geen tekort aan plaatsen in Leuven. De laatste jaren hebben we via een intense samenwerking met de scholen een groot aantal nieuwe plaatsen kunnen creëren. Sinds 2012 zijn er zo al 500 extra plaatsen gerealiseerd. Via het nieuwe aanmeldsysteem kunnen we bovendien de capaciteitsvraag nog beter monitoren en blijven ingrijpen waar en wanneer nodig.”

Tot 21 maart kunnen kinderen die voor het eerst naar school gaan, of van school veranderen, zich aanmelden voor een basisschool. “Het precieze tijdstip heeft geen invloed op de rangschikking,” zegt Ridouani. “Ouders hebben dus voldoende tijd om een bewuste schoolkeuze te maken, zonder druk om de eerste te zijn.”

Om ouders de gelegenheid te geven verschillende scholen te leren kennen, zetten alle Leuvense basisscholen gelijktijdig hun deuren open, op donderdag 10 maart. “De eerste opendeurdag in februari werd druk bezocht”, zegt Bertrands. “Het is de ideale gelegenheid om een school en haar leerkrachten te leren kennen en op die manier een goede keuze te maken.”

Voor ouders die geen toegang hebben tot internet, of die hulp nodig hebben bij het aanmelden via een computer, is een uitgebreid systeem van toeleiders beschikbaar. Dat zijn vele Leuvense organisaties die dicht bij deze gezinnen staan en hen al bij andere zaken begeleiden zoals het OCMW, buurtwerkingen, Huis van het Kind,...
Kinderwerking Fabota is een van die toeleiders. De kinderwerking organiseert verschillende oudergroepen,  waar ze informatie geeft over het aanmeldsysteem. “Deze ouders, die vaak anderstalig zijn of niet beschikken over een computer of mailadres, hebben extra ondersteuning nodig om hun kind aan te melden”, zegt Ridouani. “Zo krijgen alle kinderen een gelijke kans om zich in te schrijven in een school naar keuze, dicht in hun buurt.”

Rangschikking
Het nieuwe digitale aanmeldsysteem houdt in de eerste plaats rekening met de keuze van de ouders. Ze kiezen minstens één en liefst drie of meer scholen. Daarnaast houdt het systeem rekening met afstand: in de eerste plaats de afstand tussen de school en de woonplaats van het kind en in beperkte mate ook de afstand tussen de school en de werkplaats van de ouders. Leuven is immers een centrumstad en vervult  ook voor het onderwijs die centrumfunctie.