Het genoegzame gevoel nadat je buiten in de tuin of de natuur hebt gewerkt. Wie daar af en toe de tijd voor maakt, kent het zeker wel. De heilzame effecten die een groene omgeving kan hebben op de gezondheid van de mens zijn zelfs wetenschappelijk aangetoond. Toch komen grote groepen mensen weinig in contact met bos of natuur. Dat geldt eens te meer voor de jongeren en de kwetsbare personen in onze maatschappij, terwijl zij er zo mogelijk nog meer baat bij zouden hebben. Tijd om daar iets aan te doen!De vier Antwerpse Bosgroepen startten eind 2017 met het Platteland Plus project ‘Zorgbossen’, in samenwerking met partners Steunpunt Groene Zorg, Kempens Landschap, PTS Boom en de netwerken voor geestelijke gezondheidszorg in de provincie. Een eerste uitdaging bestaat eruit om kwetsbare personen in onze samenleving te betrekken bij de beleving en beheer van het bos. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met een beperking, mensen in armoede of met een geestelijke kwetsbaarheid zoals burn-out, depressie of een verslavingsproblematiek.

Gedeputeerde Rik Röttger, bevoegd voor Leefmilieu, onderstreept het belang van het project: ““De studies liegen er niet om: bezoeken aan het bos verminderen piekergedrag, zijn onder meer een boost voor het humeur en zelfvertrouwen, geven een betere concentratie enzovoort. Een groene omgeving is erg belangrijk voor het psychische en fysieke welbevinden van mensen, in het bijzonder voor mensen met een bepaalde kwetsbaarheid. Daarnaast krijgen onze bossen, dankzij dit project, ook een bijkomende sociale betekenis voor de lokale gemeenschap, want kwetsbare personen ervaren een zinvolle dagbesteding in het bos.

Kleinschalige bosbeheerwerken dragen bij tot mentaal welzijn

Deze mensen krijgen in de loop van 2018 activiteiten aangeboden onder de vorm van kleinschalige bosbeheerwerken, in vaktermen heet zoiets een ‘zinvolle dagbesteding’. De activiteiten gebeuren in een ontspannen sfeer en worden begeleid door personeel en vrijwilligers van de Bosgroepen, in samenwerking met de lokale zorgvoorziening. Samen doen ze een kleinschalige bosaanplant, het onderhoud van een wandelpad, verwijderen van exoten, het maken van een takkenwal, etc. Zowel de uitvoering van het werk zelf als het sociaal contact daarbij kan bijdragen aan het mentale welzijn, een opstap betekenen naar re-integratie in de maatschappij of zelfs naar een betaalde job.

Ook schoolbossen zijn in opmars.

Een andere bevolkingsgroep die we helaas steeds minder in het bos aantreffen zijn kinderen. Waar de voorbije generaties voor een groot deel buiten opgroeiden, zijn de jongeren van vandaag steeds meer aan allerhande schermen gekluisterd. Om scholen te stimuleren om de klas af en toe te ruilen voor het bos, helpen de Bosgroepen om hun domein in eigen beheer te nemen. Leerlingen die zelf in hun schoolbos hebben gewerkt, zullen er ongetwijfeld meer interesse en respect voor krijgen. Zeker als er met behulp van de studenten houttechniek van de provinciale school PTS Boom ook nog zitbanken of speeltuigen worden gebouwd.De doelstelling van het project is in de eerste plaats jongeren en kwetsbare personen uit onze samenleving positieve ervaringen te laten opdoen in het bos. Omgekeerd vullen onze bossen een sociale functie in en krijgen zo een meerwaarde voor de samenleving.