De horrorfilm 'Welp' is door de filmkeuringscommissie geschikt verklaard voor alle leeftijden en dit tot grote verwondering van de filmmakers zelf. “Zij gaven aan een film gemaakt te hebben met kinderen maar niet voor kinderen”, aldus Freya Van den Bossche. “In Toronto, waar de film in première ging, kreeg hij het label '18A'. Dat eenzelfde film een groot verschil in rating oplevert, kan cultuurgebonden zijn. Maar ook in eigen land roept de KT bij velen vragen op, niet in het minst bij de regisseur en producent van ‘Welp’. Al jaren pleiten experts voor een wet die de tijdsgeest ademt. Vandaag vormt de wet van 1920 nog steeds de basis voor filmkeuring in ons land. Die wet vertrekt van de idee dat film leidt tot delinquentie, ontucht, verderf en, alsof dat nog niet genoeg is, oogziekten. Om die reden oordeelde de wetgever dat film als medium voor jongeren onder de 16 ongeschikt is. Enkel daar waar de filmkeuringscommissie een uitzondering voorzag, zouden jongeren worden toegelaten in de cinema. “Sedert de zesde staatshervorming is Vlaanderen nu bevoegd voor de filmkeuring. Freya Van den Bossche is blij te horen dat minister van Cultuur Sven Gatz snel werk wil maken van een nieuwe regeling voor filmkeuring, in sterk overleg met de sector. Het spreekt voor zich, dat in andere tijden andere normen en zeden gelden, en dat deze wet dus best wordt aangepast. Niet enkel omdat de wet gedateerd is en uitgaat van verregaande preventieve censuur, maar ook omwille van haar juridische onvolkomenheden. Zo is de wet enkel van toepassing op bioscoopfilms, terwijl die zou moeten gelden voor alle distributieplatformen. Kent ze maar 1 leeftijdscategorie, namelijk het verbod voor jongeren onder 16 jaar en heeft de leeftijdscategorie ’12 en ouder’ -die in het KB van 27 april 2007 is ingevoegd - geen wettelijke basis. Ook de manier waarop uitvoering wordt gegeven aan de wet, baart zorgen. Zo stipte Prof. dr. Voorhoof aan dat de filmkeuringscommissie ondermaats werkt omdat er geen procedure is en geen huishoudelijk reglement. Ook verloopt de praktische organisatie chaotisch en is er geen transparantie, worden de beslissingen amper gemotiveerd en zijn ze niet openbaar.

Freya Van den Bossche verwelkomt dat minister Gatz zich - bij het uitwerken van een hedendaagse regeling – onder meer wil baseren op het Europese PEGI-systeem voor games. Zo’n systeem geeft informatie over de inhoud aan de hand van leeftijdsaanduiding en inhoudspictogrammen.

sp.a pleit bij de uitwerking ook voor een systeem van co-regulering, waarbij zowel de sector als de overheid hun rol opnemen. Minister Gatz is het daarmee eens en belooft in overleg te gaan met de sector, de gemeenschappen en het parlement te betrekken bij de uitwerking van een nieuw systeem.