Vandaag verbaasde minister Schauvliege vriend en vijand door de adviezen die door de respectievelijke commissies werden opgesteld in kader van de nieuwe subsidieronde online te zetten. Vlaams parlementslid Yamila Idrissi (sp.a) vraagt zich luidop af wat de bedoeling van de minister is en waarom ze plots de afspraken en spelregels verandert.

De afgelopen weken wachtte de culturele sector vol spanning de adviezen af. Deze geven immers aan wat de bedragen zijn voor de meerjarige subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet. En zonder subsidies geen cultuur! Yamila Idrissi stelt zich grote vragen bij deze werkwijze, die tot op heden ongezien is. “Plots worden alle cijfers en adviezen openbaar gemaakt en kunnen culturele instellingen hun ‘resultaat’ vergelijken.  Deze plotse demarche zal de ongerustheid en wantrouwen binnen de sector alleen maar aanwakkeren”, aldus drisis.
Idrissi is heel benieuwd naar wat minister Schauvliege nu gaat doen. Wat zijn haar volgende stappen na het publiceren van de adviezen? Zal ze deze adviezen volgen? Welk kunstenlandschap beoogt de minister? Welk kunstenlandschap wil de minster achter laten?
Volgens Idrissi dient het debat in alle sereniteit te worden gevoerd en dient het beleid uit te gaan van een duidelijke visie op het toekomstig kunstenlandschap. “De vragen gaan niet alleen over het prijskaartje van kunst en cultuur in Vlaanderen. Het gaat ook over de waarde van kunst.  Kunst en cultuur situeren zich in het hart van de samenleving. Ze zijn vormgevend voor het individu en de gemeenschap. Een samenleving met een rijke cultuur is een gelukkiger samenleving”, aldus Idrissi.

Deze achterliggende visie op het toekomstige kunstenlandschap is voor Idrissi van primordiaal belang. “Als de overheid nu minder middelen ter beschikking heeft, mag dat niet leiden tot een verschraling van ons kunstenlandschap. Er moet gewikt en gewogen worden maar boven al moet de kwaliteit en diversiteit van het landschap gevrijwaard blijven”, aldus de sp.a politica. sp.a pleitte al meermaals voor het behoud van deze diversiteit en indien mogelijk voor de versterking van deze diversiteit. “We willen kost wat kost de verschraling van de culturele sector tegengaan en blijven daarom inzetten op de culturele sector”, vult Idrissi aan.

In deze barre economische tijden heeft de sector dringend nood aan duidelijkheid maar de nodige begeleiding zal zich opdringen. Idrissi vraagt zich af of de minister een plan heeft voor de instellingen die hun subsidies zien halveren of volledig wegvallen. “Heeft de minister een plan klaar om deze culturele maar ook menselijke ‘catastrofe’ op te vangen? Zijn er reeds flankerende maatregelen, getroffen?”.

De inzet van deze subsidieronde is duidelijk: de krijtlijnen voor de komende periode worden er uitgezet. Dit momentum moet ook aangegrepen worden om in te spelen op de verschillende uitdagingen zoals de economische en ecologische crisis, de vraag naar duurzaamheid van de praktijk, de veranderende positie van kunstenaars, nieuwe rollen voor kunstenorganisaties, de versnippering van het kunstenlandschap en de opkomst van een meer transnationale productiepraktijk.
“Kortom, er is nood aan visie en daadkracht en bovenal aan rust en vertrouwen en vooral dat laatste is na het online zetten van de adviezen heel ver te zoeken”besluit Idrissi.