In de nazomer van 2014 zag het ernaar uit dat de meerderheid voor het gemeentelijk onderwijs een beslissing zou nemen om, per kind dat over de middag op school blijft, aan de ouders 1 euro per middag aan te rekenen.

"Hoho", zeiden we met de sp.a. Gelukkig maar. Waren we toen niet op onze qui-vive (staat in de Van Dale, mooi toch), dan liep het voor gezinnen die door werkomstandigheden onmogelijk hun kinderen op de middag kunnen opvangen tot verschillende honderden euro. 

Eerlijk, we waren dan ook tevreden dat de meerderheid van CD&V en Open Vld tot inzicht en inkeer kwam, de toeslag per kind per middag daalde van 1 euro naar 0,50 euro. Helemaal correct vinden we het nog steeds niet, maar de daling is toch voor veel gezinnen een wereld van verschil. Het zou toch jammer zijn dat de schoolcarrière van kinderen een financiële implicatie krijgt, al van in het lager onderwijs.

Hieronder nog eens de argumentatie zoals die verscheen in "spots" in september 2014:

(wat de argumentatie betreft, onderaan staat nog iets over de forfaitaire gemeentebelasting van 150 euro per gezin... We zijn blij dat op de laatste gemeenteraad ook daar een mogelijke opening is gekomen. We leggen het wel nog eens uit, want in de kranten is er niets over geschreven. Daar schrijft men liever over slaande deuren.)

De “boterhammentaks”, op de agenda van de gemeenteraad van 8 september 2014, is een zoveelste toonbeeld van hoe het gemeentebestuur erin slaagt belastingen te innen op een onrechtvaardige manier.  Een kort overzicht.

Begin september kregen de kinderen die school lopen in de gemeentelijke basisschool van Kortemark de infobrochure met daarin het schoolreglement mee. Aandachtig lezende ouders zagen in de bijlage staan dat het zo zijn dat vanaf 15 september – na goedkeuring in de gemeenteraad – per middag en per kind 1 euro zou aangerekend worden voor het middagtoezicht. In sommige vrije basisscholen werd al iets – variërend van 30 eurocent tot ongeveer 1 euro – aangerekend voor het middagtoezicht, in de gemeentelijke basisscholen was dit middagtoezicht vooralsnog gratis. Wat rondvragen hier en daar leerde ons dat het schepencollege overleg gepleegd had met de vrije basisscholen om tot een boterhammentaks te komen die overal en voor iedereen hetzelfde zou bedragen, namelijk 1 euro. Dit is niet zo nobel als het lijkt. Er zijn heel wat kanttekeningen bij te maken.

Als je weet dat in bijvoorbeeld de gemeentelijke basisschool in Kortemark doorgaans drie mensen van de pwa-dienst, die de gemeente ongeveer 7,20 euro/uur kosten, het middagtoezicht verzorgen en er gauw meer dan honderd kinderen over de middag op school blijven, dan hoef je geen rekenwonder te zijn om tot het besluit te komen dat dit een mooie, meer dan kostendekkende, inkomst is voor de gemeente. De gemeentelijke basisscholen zien niets terug van deze winst, alles verdwijnt in de gemeentekas. Dat terwijl de vrije basisscholen de verdiende centen zelf kunnen beheren. We vermoeden dat met een bijdrage van 0,35 tot 0,40 euro alle extra kosten van het middagtoezicht terugverdiend zijn. Met sp.a zijn we van mening dat de boterhammentaks een verdoken belasting is en niet hoort voor een gemeentebestuur dat naar eigen zeggen “een gunstig klimaat voor gezinnen met kinderen wil creëren”. Het argument van de Schepen van Onderwijs dat dit alles kadert in een gelijkstelling van de zogenaamde sociale voordelen, is volgens ons een drogreden. Het gemeentelijk onderwijs is een onafhankelijke inrichter en moet zich niet laten leiden door kosten die andere onderwijsinrichters aanrekenen. Had men in het vrije basisonderwijs 2 euro gevraagd, zou dat dan willen zeggen dat de gemeentelijke basisscholen hetzelfde moeten aanrekenen? Voor de duidelijkheid: door omstandigheden volgde er geen goedkeuring van de boterhammentaks op de gemeenteraad van 8 september.

De boterhammentaks is het zoveelste voorbeeld van een ondoordacht, onrechtvaardig gemeentelijk beleid op het gebied van het innen van inkomsten. Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat vooral de gezinnen, werkende ouders met  kinderen, moeten opdraaien om de gemeentelijke schuldenlast kleiner te maken. Zo stijgt de aanvullende personenbelasting van 7% naar 8,5%. Dit betekent een stijging van 42 euro per persoon op jaarbasis, maar voor een modaal gezin bestaande uit tweeverdieners met twee kinderen betekent dit een stijging die meestal heel wat groter is dan die 168 euro. Belastingen betalen is voor niemand leuk, maar door een rechtvaardige inning kan veel leed voorkomen worden. Daar knelt nu net het schoentje. De burgemeester stelt dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Waarom is de algemene gemeentebelasting, die forfaitair is en dus niet afhangt van je inkomen of vermogen, gestegen tot 150 euro per gezin? Is dat een voorbeeld van een rechtvaardige inning van belastingen als je weet dat sommigen baden in weelde – wat hen overigens van harte gegund is, terwijl anderen moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen? De algemene gemeentebelasting is overigens duizelingwekkend als je die vergelijkt met de buurgemeenten, want gemiddeld vragen de gemeentebesturen 55 euro forfaitair aan de gezinnen. Daarnaast valt het overigens op dat naast de hoge aanvullende personenbelasting en de hoge algemene gemeentebelasting – beiden zijn echt “top” in West-Vlaanderen – er relatief weinig ingezet wordt op de opcentiemen op de onroerende voorheffing. Ofschoon de opcentiemen stijgen van 1600 naar 1850, zijn ze amper hoger dan het West-Vlaamse gemiddelde. Als we de belastingen rangschikken op rechtvaardigheid, dan komen we tot de vaststelling dat het gemeentebestuur foute keuzes maakt. We kunnen er immers van uitgaan dat mensen die bijvoorbeeld huiseigenaar zijn, of zelfs meerdere gronden en huizen bezitten, meer tegen een stootje kunnen dan mensen zonder eigendom, die misschien zelfs moeten uitkijken of ze op het einde van de maand nog brood op de plank krijgen.

Net daarom vinden we het met sp.a bijzonder onrechtvaardig en zelfs tegenstrijdig dat het gemeentebestuur, als enige in de regio, vooral belastingen int via de forfaitaire algemene gemeentebelasting en de aanvullende personenbelasting, en veel minder inzet op de mogelijkheden van de opcentiemen op de onroerende voorheffing. Het gemeentebestuur zou er goed aan doen de modale werkende mens wat te sparen, wil het een gunstig klimaat voor gezinnen met kinderen creëren.