Morgen 1 september is er geen duurzame oplossing voor de buitenschoolse kinderopvang in Mechelen. sp.a-fractieleidster Caroline Gennez: “Heel wat ouders hebben hierdoor na de schooluren geen opvang voor hun kind. Het stadsbestuur moet een actievere rol opnemen in het zoeken naar oplossingen. sp.a geeft alvast een aantal voorzetten.”

Na de verkoop van het Oud Moederhuis moest kinderopvang Stekelbees op zoek naar een nieuwe locatie. Die vonden ze in de Sint-Pietersschool op Nekkerspoel. Goed voor de wijk daar. Maar verschillende andere scholen, vooral in Mechelen-Noord, zitten nu wel met een probleem. De voor- en naschoolse opvang op de lange schooldagen proberen ze zelf op te vangen, met eigen middelen bovenop de beperkte basisfinanciering van de stad. Maar voor de woensdagnamiddagen is er een probleem. Scholen hebben niet genoeg middelen om een kwaliteitsvol opvangaanbod te verzekeren.

 “Daar sta je dan als ouder: op woensdagmiddag mag je je kind gaan oppikken om 12 uur. Dat is voor veel werkende ouders geen evidentie, voor de meeste zelfs helemaal onmogelijk. sp.a is zeer duidelijk: elk Mechels kind heeft niet alleen recht op een plek op school, maar evident ook op een plek in de naschoolse opvang, liefst in de buurt van de school”, aldus Caroline Gennez.

 Gennez roept de scholen op om de krachten te bundelen en de naschoolse opvang per wijk te clusteren. “Dat kan uiteraard alleen maar werken als stad extra middelen voorziet om die opvang kwaliteitsvol te organiseren”, zegt ze. “Dit kan gebeuren in samenwerking met sport- en cultuurorganisaties of bijvoorbeeld een bijkomend aanbod vanuit de stedelijke academie. Maar indien gewenst kan de opvang ook uitbesteed worden aan andere organisaties zoals het Kinderkwartier, ID-kids of de Academie. Die per wijk geclusterde opvang kan aangeboden worden op een kindvriendelijke neutrale plek in de buurt van de scholen. Als die infrastructuur niet meteen voorhanden is, wordt het aanbod beurtelings verzekerd in de verschillende scholen van de wijk. Een roterende opvang voor alle kinderen die les volgen in de verschillende scholen in een bepaalde Mechelse wijk.

 “Als het stadsbestuur haar financiële en operationele verantwoordelijkheid neemt dan is dit dubbele winst voor de scholen: het aanbod is verzekerd en de kwaliteit kan versterkt worden. Het stadsbestuur kan faciliteren door mee op zoek te gaan naar bijvoorbeeld ruimte voor de opvang. Verder kan het bestuur via het OOM (Onderwijsoverleg Mechelen) samenwerking tussen scholen begeleiden, en operationele steun bieden in het verwerken van de administratie. 

 Er is niet alleen geen oplossing voor het aanbod bij het begin van het schooljaar, ook de prijs voor de naschoolse kinderopvang is in het gedrang. Scholen bekijken nu of ze de ouderbijdrage voor woensdagnamiddag-opvang moeten verhogen. N-VA schepen van Onderwijs Marc Hendrickx ‘hoopt’ dat de bijdrage niet moet verhogen. “Wij verwachten van hem visie en een kordate aanpak om ervoor te zorgen dat dat niet gebeurt.” Caroline Gennez: “Mechelen heeft de twijfelachtige eer om in alle scholen een boterhammentaks te hebben, een taks voor kinderen die 's middags blijven eten op school. Als nu ook nog eens naschoolse schoolkosten stijgen, breng je heel wat ouders nog extra moeilijkheden. De kost van de naschoolse opvang - 0,75€ per begonnen half uur - betekent voor een werkende alleenstaande ouder met 2 of 3 kinderen maandelijks een serieuze hap uit het gezinsbudget. En daar is vooral het kind de dupe van. Ons voorstel: schrap die absurde boterhammentaks en maak sociale correcties op de ouderbijdrage mogelijk, zonder ze te laten stijgen.

“Mechelen profileert zich als een stad op kindermaat. Dat moet ze dan ook waar maken." besluit Caroline Gennez.