Eind 2017 werd het idee gelanceerd om in Oud-Heverlee een Nationaal Park te installeren. Prachtige droom, maar sp.a Oud-Heverlee dringt aan op een grondige voorbereiding en open overleg met alle betrokkenen.

Er bestaat in Vlaanderen geen formeel kader en er zijn dus ook geen gegarandeerde subsidies voorzien voor een “Nationaal Park”. “Dit betekent” aldus Joris Vanderveeren “dat de participerende gemeenten zelf een deel van de kosten zullen moeten dragen. Ze zullen dit moeten afwegen tegenover andere prioriteiten.”

Daarnaast is een Nationaal Park geen wondermiddel om verdere verstedelijking van de open ruimte tegen te gaan. Voor die strijd kan de gemeente de sleutels gebruiken die ze nu al zelf in handen heeft, namelijk het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan en de Gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen. Joris Vanderveeren: “We stellen vast dat de verstedelijking en de verdere inname van open ruimte in Oud-Heverlee steeds verder gaat. Het gemeentebestuur heeft op dit vlak geen enkel betekenisvol initiatief genomen: noch op het niveau van de vergunningverlening, noch op het niveau van het beleid ruimtelijke ordening. Ook wordt regelmatig van het Gemeentelijk Ruimtelijke Structuurplan afgeweken ”.

De sp.a Oud-Heverlee zal het idee van een Nationaal Park steunen als er een meerwaarde is op alle vlakken: meer en betere natuur, een hogere beleving van natuur -  zonder dat alle natuur altijd per definitie toegankelijk moet zijn - en een aanbod aan aantrekkelijke recreatieve infrastructuur onder de vorm van wandel- en fietspaden, rustpunten, informatieborden, uitkijkpunten en onthaalpoorten voor de bezoekers. Toerisme en werkgelegenheid kunnen hiervan optimaal profiteren. Er moeten verbindingen tussen aanpalende natuurgebieden gerealiseerd worden. Het Nationaal Park kan niet beperkt blijven tot het grondgebied van de gemeente Oud-Heverlee. De Dijlevallei moet erin opgenomen worden en we moeten gemeenten zoals Bierbeek, Bertem, Sint-Agatha-Rode, Leuven, Nethen en Pecrot erbij betrekken.”


Joris Vanderveeren “Een Nationaal Park heeft pas een toekomst als er een masterplan op tafel ligt met al de hoger vermelde punten en daarna intens overlegd wordt met alle betrokkenen. Als sp. a willen we ons dan ook in zo’n overlegmodel engageren tot een positief eindproduct.”