Natuurverenigingen stellen Vlaamse regering in gebreke voor 'valse bescherming' kustpolders

Sp.a roept minister-president Geert Bourgeois op om zijn minister van Natuur Joke Schauvliege tot de orde te roepen en eindelijk werk te maken van een natuurbeleid die naam waardig. “De grote Vlaamse natuurbewegingen stellen de Vlaamse regering in gebreke voor wat ze zelf de ‘valse bescherming’ van de historische poldergraslanden noemen”, zeggen fractieleider Joris Vandenbroucke en kustburgemeester Steve Vandenberghe. “Na de zaak Essers is dit het tweede schrijnende voorbeeld in anderhalve week tijd van hoe minachtend deze Vlaamse regering omgaat met de resterende natuur in Vlaanderen. Als Bourgeois en co zo voortdoen, blijft er binnenkort geen natuur meer over in Vlaanderen.”

De belangrijkste Vlaamse natuurverenigingen stellen de Vlaamse Regering vandaag in gebreke voor wat ze zelf “een valse bescherming” van de kustpolders noemen. Het gebeurt heel zelden dat de milieubeweging een dergelijke ingebrekestelling gebruikt om de overheid tot de orde te roepen via de rechtbank. Dat ze dat nu wél doen, bewijst hoe grof de beslissing van de Vlaamse regering over de poldergraslanden wel is.

“Sp.a wees er eerder al op dat de regeling die minister Schauvliege uitwerkte voor de kustpolders volstrekt ontoereikend is”, zegt Steve Vandenberghe. “Een groot deel van de historische graslanden staat niet op de kaart van beschermde polders, een ander deel krijgt een halfslachtige bescherming via de landbouwwetgeving. Uiteindelijk wint niemand bij deze regeling die zoals te verwachten was juridisch wordt aangevochten: de natuur blijft bedreigd, en de landbouwers krijgen evenmin zekerheid. Iedereen verliest.”

“En zo toont de Vlaamse regering van Geert Bourgeois en minister van Natuur Joke Schauvliege nog maar eens dat ze geen moer geven om de natuur in Vlaanderen”, zegt fractieleider Joris Vandenbroucke. “Door onvoldragen beslissingen te nemen stelt ze zich bloot aan rechtszaken waar niemand bij gebaat is. Na de zaak Essers –waarbij waardevol bos moet wijken voor industrie- is dit het tweede juridische probleem in anderhalve week tijd. De geloofwaardigheid van de Vlaamse Regering inzake natuurbeleid is stilaan het nulpunt aan het naderen. Meer dan tijd dat minister-president Bourgeois orde op zaken stelt en bewijst dat deze regering toch nog iets wil maken van een Vlaams natuurbeleid. Want vandaag brengt het beleid van minister Schauvliege de natuur ernstige schade toe.”