Het besef dat de Durmedijk in Tielrode en Elversele voorgoed afgesloten zal worden en fietsen langs het klein broek weldra voorgoed verleden tijd is, zet kwaad bloed bij de bewoners van Temse en de omliggende gemeenten. Hiermee zal immers een belangrijke verbindingsweg, die ook een hoog gehalte aan natuurbeleving langs de rivier heeft, definitief verdwijnen. 

Als gevolg van de commotie over de plannen, kwam een personeelslid van de Vlaamse Waterweg deze afgelopen woensdag toelichten op de gemeentelijke commissie leefmilieu. sp.a - gemeenteraadslid Bert Bauwelinck, die dit probleem al meermaals had aangekaart tijdens de gemeenteraad, stelde enkele kritische vragen over het dossier. Opvallend was dat er ook kritiek kwam vanuit de meerderheid. Ook zij zitten duidelijk verveeld met de zaak nu de bewoners beseffen wat hen te wachten staat. 

Na afloop was het nog steeds niet duidelijk waarom per sé de hele dijk tussen de twee toekomstige bressen langs het klein broek in Tielrode moet afgegraven worden. Voor de veiligheid is dit niet noodzakelijk en ook over de meerwaarde van het unieke natuurgebied verschillen de meningen, want op termijn verandert het open zicht in een bos. 

Maar los van de discussie over de zin en onzin van de ontpoldering is er nog een veel belangrijkere vraag. Het dijkpad wordt immers al decennialang gebruikt als verbindingsweg door de bewoners van Tielrode en Hamme, ze staat zelfs al op wegenkaarten die dateren van 1850. De vzw Natuur en Milieu Waasmunster maakte de gemeente hierop attent in een brief en plaatste veel vraagtekens bij de gang van zaken tot nu toe. Voor een belangrijke verbindingsweg kan men zich immers beroepen op een publiek recht van doorgang. Met andere woorden om hem te mogen onderbreken, moet toestemming gegeven worden op de gemeenteraad, maar dat is nooit gebeurd. Het kan niet dat de dijk zomaar verdwijnt zonder een alternatief te voorzien. Dus als de Vlaamse Waterweg bij haar plannen blijft, moet ze alsnog een overbrugging voorzien. Als het in andere gemeenten wèl kan, waarom dan niet in Temse? 

Wij hopen dat de gemeente met de vuist op tafel blijft kloppen bij de Vlaamse Waterweg, in het belang van zijn inwoners en de gemeenschap. Het is nog niet te laat om de werken tegen te houden!