Natuurpunt roept nogmaals op om de strenge wetgeving die er in ons land bestaat rond de bestrijding van distels op te heffen. Het krijgt daarbij de steun van sp.a. “De heksenjacht op distels is compleet overbodig geworden. In onze buurlanden is de bestrijdingsplicht al lang afgeschaft”, zegt sp.a-parlementslid Steve Vandenberghe. Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege lijkt voorlopig niet bereid om de bestrijdingswet af te voeren. Bovendien is de wetgeving over distelbestrijding ook een behoorlijk juridisch kluwen.

Volgens Natuurpunt dateert de wet oorspronkelijk uit 1887. “Toen riskeerden landbouwers nog tetanus als ze door een distel waren geprikt en dan met die wondjes paardenmest aanraakten. Maar welke landbouwer bewerkt zijn akkers vandaag nog met de blote hand”, vraagt de natuurvereniging zich af. Ook sp.a vindt dat een “heksenjacht” op distels anno 2015 compleet overbodig is. Beiden vragen dan ook dat minister Schauvliege deze “achterhaalde” wetgeving afschaft.

De minister lijkt niet van plan om op die vraag in te gaan. Bovendien blijkt de wetgeving over de bestrijding van distels geen eenduidig verhaal. “Een werkgroep opgericht om bevoegdheidsproblematieken uit te klaren, heeft geconcludeerd dat het om een sanitair probleem gaat wanneer de akkerdistel, de speerdistel, de kale jonker en de kruldistel aanwezig zijn op en rond landbouwpercelen en het dus federale materie is. Als de distels echter beslissen om in de natuur of in openbaar groen te groeien, dan vormen ze een milieuprobleem en zijn ze gewestelijke bevoegdheid”, antwoordde Schauvliege op een parlementaire vraag van Herman Decroo (Open Vld).

In lijn met deze conclusie heeft de federale overheid haar Koninklijk Besluit gewijzigd. Daarenboven is de bestrijding van akkerdistels ook opgenomen in de randvoorwaarden van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). “Als landbouwers steun willen ontvangen, moeten zij aan die randvoorwaarden voldoen. In dat verband moet de landbouwer om de overwoekering tegen te gaan, de bloei, de zaadvorming en de uitzaaiing van de akkerdistel voorkomen. Door het overwoekerend karakter vormt deze immers een bedreiging voor de goede landbouw- en milieucondities”, aldus Schauvliege.

De minister geeft ook mee dat Natuurpunt ook aan de randvoorwaarden van het GLB moet voldoen voor die percelen die in hun eigendom zijn en waarvoor ze steun krijgen uit het GLB. Zolang Schauvliege de wetgeving niet wijzigt, is de natuurvereniging ook wettelijk verplicht om de “bloei, zaadvorming en uitzaaiing van schadelijk geachte distels met alle middelen te beletten”.