Het Provinciaal Natuurcentrum (PNC) heeft voor Kortessem een natuurrapport opgemaakt. Dit natuurrapport geeft de stand van zaken weer van de natuur in onze gemeente vanuit diverse invalshoeken. (zie rapport in bijlage)

Willy Claes nam het rapport voor ons door: “Wat onmiddellijk opvalt aan het bodemgebruik in Kortessem is dat we nog steeds een uitermate groene gemeente zijn. Doch als we de kaart van de beleidsmatige afbakening van natuur er naast leggen, dan merken we, dat er nog een flinke weg te gaan is en dat er door het aangepast structuurplan verschillende gebieden in de gevarenzone komen.

Uiteraard herkennen we in de natuurafbakening 2018 de beekvalleien en de bosgebieden. Tellen we daarbij de natuurreservaten op, dan zijn we spijtig genoeg al zo goed als rond… Essentie blijft dan ook om de volgende jaren het natuurbehoud in Kortessem verder te beveiligen. Vanuit het gemeentebestuur zal de uitdaging voor de volgende legislatuur zeker zijn om het woonbeleid, het landbouwgebruik en het natuurbeleid op een evenwaardige lijn te krijgen.  De huidige situatie is een stabiele basis, het gewenste geraamte. Het is echter een geraamte dat dringend op zoek zal moeten gaan naar een deftiger lijf met wat meer volume! De leidraad daarvoor vinden we (nog steeds) terug in het gemeentelijk natuurontwikkelingsplan (GNOP) Kortessem.” (zie ook kaart in bijlage)

Vermits dit plan zelfs niet meer opgenomen werd in het nieuwe structuurplan (het schepencollege wenste het een stille dood toe door het simpelweg te schrappen) zorgt Sp.a-Kortessem voor een duurzame oplossing.

Het volledige gemeentelijk natuurontwikkelingsplan Kortessem (inclusief regionaal ontwikkelingsplan werd gedigitaliseerd en wordt zo ruim mogelijk verspreid! Het schepencollege, de leden van milieuraad KALM, de Heemkundige kring, natuurverenigingen, landbouwraad, … Ze krijgen het allemaal toegestuurd! En de gemeentelijke milieudienst mag het (blijkbaar) enig overblijvend papieren exemplaar ontvangen “van zodra”/”als” er überhaupt nog eens een milieuraad plaats vindt… In geval er geen reactie komt, bezorgen we het aan de Heemkundige kring…

Op deze manier hoopt Sp.a-Kortessem dat ook natuurontwikkeling in Kortessem geen stille dood sterft, doch in tegendeel opnieuw een prominentere plaats kan innemen in het beleid.

“Kansen voor natuur in Kortessem” – Er zijn geen excuses voor! Samen moeten we Kortessem ook de volgende decennia groen houden!

Het volledige GNOP Kortessem kan je ontvangen door ons een berichtje te sturen of via onze website   https://www.s-p-a.be/afdelingen/kortessem/  of via facebook https://www.facebook.com/SpaKortessem/ !