De panden Nauwstraat 7 tot 11 werden reeds erkend als monument en genieten daardoor een belangrijke bescherming. Vanaf heden wordt hier door de Vlaamse overheid op vraag van de stad Mechelen het pand Nauwstraat 5 aan toegevoegd.

“Ik ben zeer tevreden dat ons voorstel om ook dit gebouw te beschermen door de Minister zo snel is gevolgd. Dit pand vormt immers het logische sluitstuk”, aldus schepen van Monumentenzorg Karel Geys (sp.a).

Het pand aan de Nauwstraat 5 kreeg deze erkenning als beschermd monument door haar uitzonderlijk karakter als historische, architectuurhistorische en stedenbouwkundige waarde. “Schriftelijke bronnen en kaartmateriaal wezen ons op dat het huis in de zeventiende eeuw bekend was als de ‘vijff haringen’. Het huidige gebouw gaat terug tot aanpassingen en verbouwingen uit de achttiende eeuw”, zegt schepen van Monumentenzorg Karel Geys.

Het pand vormt het logische sluitstuk met de eerder beschermde monumenten Nauwstraat 7,9 en 11. “Samen met de drie beschermde gebouwen, op dit ogenblik de cafés Gouden Vis, Den Akker en De Stille Genieter, vormt nummer 5 immers één historisch bouwblok begrensd door de Dijle en de Vismarkt. Deze laatste werd in de zestiende eeuw aangelegd ter vervanging van haar vroegere locatie aan de Ijzerenleen”, aldus Karel Geys

De officiële bescherming als monument heeft ook gevolgen voor de eigenaars. Deze zijn ertoe gehouden, door de nodige instandhoudings- en onderhoudswerken, het in goede staat te behouden en het niet te ontsieren, te beschadigen of te vernielen. Als hulp bij de verplichting tot instandhouding en onderhoud kunnen de eigenaars voor werken aan het beschermde gebouw een subsidie van de Vlaamse overheid bekomen van 40%.

“Door de bescherming van het hele historische bouwblok kunnen we nu de verschillende panden op een gezamenlijke manier aanpakken. Dat betekent nieuwe ramen, zelfde gevelbekleding en in het algemeen de opkuis van de achterzijde van heel het bouwblok. We gaan dan ook snel met alle eigenaars aan tafel zitten en hopen op een spoedige realisatie van de gehele renovatie.”, aldus nog Karel Geys.

De stad Mechelen heeft de laatste jaren al heel wat geïnvesteerd in de Vismarkt, zodat deze vandaag geworden is tot één van de gezelligste pleintjes in de stad. “Het plein is veel autoluwer geworden en biedt veel meer plaats aan terrassen. In de winter is het dan weer een oase van rust midden in de stad. De betonnen paaltjes zullen eerstdaags verwijderd worden, er komt ruimte voor nieuwe fietsenstallingen en de bovengrondse afvalcontainers zijn vervangen door ondergrondse. Wanneer de nieuwe brug over de Dijle zal aangelegd zijn, worden Vismarkt én Haverwerf nog meer tot één open ruimte verbonden. Het is dan ook niet meer dan logisch dat de gebouwen die er staan hun waarde als monument opnieuw ten volle kunnen opnemen”, vervolledigd Karel Geys.