Aan de Rigakaai is woensdag 'Navis Gandae' voorgesteld, een binnenschip met een activerende dagopvang voor 30 mensen. "Met Navis Gandae willen we veelzijdige omkadering en laagdrempelige zorg bieden aan erg kwetsbare Gentenaars die kampen met een verslavingsproblematiek", zegt Resul Tapmaz, schepen van Welzijn en Gelijke Kansen.

Een aantal Gentse dienst- en hulpverleners had de vraag gesteld voor aanvullingen op de bestaande dienstverlening voor mensen met een verslavingsproblematiek,maar zonder perspectief of structureel opvangnetwerk. De vzw Obra-Baken schonk daarop een schip, dat in de binnenscheepvaart diende voor goederentransport, om een sociaal activeringsproject op te zetten.

De vzw Navis Gandae werd op 20 juni opgericht. "Er is plaats voor 30 mensen met een verslavingsproblematiek, al dan niet gecombineerd met een justitiële problematiek, die niet kunnen rekenen op een structureel sociaal en professioneel opvangnetwerk. Uniek aan het project is de aanwezigheid van verschillende activiteiten op een locatie. Op termijn versmelt het Navis Gandae-project met OpStap, een sociaal activeringsproject van de stad Gent voor kwetsbare (ex-)druggebruikers", zegt Resul Tapmaz.

"Het aanbod van Navis Gandae bestaat uiteen combinatie van individuele hulpverlening, zinvolle inschakelingsactiviteiten in groep en outreach. De individuele hulpverlening zal worden georganiseerd als een soort spreekuur van verschillende disciplines, bijvoorbeeld medewerkers van het OCMW, een advocaat, een arts, enzovoort. Het project komt tot stand door een unieke samenwerking tussen geëngageerde mensen uit de geestelijke gezondheidszorg, het OCMW Gent, justitie, de drughulpverlening, de sociale economie, het Havenbedrijf en de Stad Gent." Het schip wordt vanaf het najaar van 2017 uitgebouwd tot een instapklare infrastructuur in samenwerking met sociaal tewerkstellingspartners."