De Belgische grensarbeiders kregen deze week goed nieuws in de bus. De Nederlandse overheid stort in november ruim 900 euro op hun bankrekeningen. Geld dat hen onterecht werd afgehouden. “De Socialistische Gemeenschappelijke Actie heeft twee jaar lang gestreden tegen de discriminerende besparingsmaatregel”, reageert een gelukkige Karin Temmerman, sp.a-fractieleider in de Kamer en één van de drijvende krachten achter het protest. “De Europese Commissie had ons al gelijk gegeven en nu is ook de Nederlandse regering bezweken onder de druk”.

Sinds juni 2011 verminderde de Nederlandse overheid de pensioenen van Belgische grensarbeiders. Zij kregen maandelijks 33,09 euro minder op hun bankrekening. Belgische grensarbeiders hadden niet langer recht op de zogenaamde ‘koopkrachttegemoetkoming’ aangezien Nederland de tegemoetkoming had ingevuld als een fiscale maatregel. Enkel diegenen die in Nederland wonen en er belastingen betalen, hadden er recht op. Door de besparingsmaatregel liepen circa 30.000 gedupeerde grensarbeiders een deel van hun pensioen mis.

Als reactie bundelden Bond Moyson, ABVV en sp.a de krachten. “Samen met een aantal getroffen grensarbeiders deelden we op de markt in Sas van Gent briefjes van 33,09 euro uit”, vertelt Karin Temmerman, “Vele grensarbeiders trekken de grens over om hun inkopen te doen. Ook de Nederlandse middenstanders hebben de vermindering van de koopkracht van de Belgen gevoeld”. Het protest beperkte zich niet tot ludieke acties. De Gemeenschappelijke Actie riep alle getroffen arbeiders op om een bezwaarschrift in te dienen bij de Europese Commissie. “De oproep heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen. De Europese Commissie heeft daarop bij de Nederlandse regering aangedrongen om een eind te maken aan de discriminatie van gepensioneerden in het buitenland”.

“Het gaat hier om een bedrag van 917,83 euro per gedupeerde grensarbeider”, zegt Karin Temmerman. “Dit succes toont dat we onze krachten moeten blijven bundelen. Het is dankzij de Gemeenschappelijke Actie dat de Nederlandse regering is bezweken onder de druk en de discriminerende maatregel heeft ingetrokken”. De getroffen grensarbeiders moeten zelf geen stappen ondernemen om het bedrag terug te krijgen. De Nederlandse pensioendienst doet het nodige.