De kerncentrale Doel moet sluiten. Dat is andermaal gebleken bij het zoveelste incident afgelopen zaterdagavond (2 januari). De laatste vijf jaar waren er in de kerncentrale van Doel maar liefst 23 incidenten.

“Er bereiken ons steeds vaker bezorgde geluiden over de steeds terugkerende malheurs met de kerncentrales in Doel.  We zien dan ook deze verouderde centrales het liefst zo snel mogelijk gesloten worden, vooraleer er zich een ernstig incident voordoet”, zegt Michael Yap, PvdA-fractievoorzitter uit Roosendaal.

Grensoverschrijdend

De huidige Belgische federale regering besliste om de kerncentrales van Doel en Tihange langer open te houden. Ze wil niet op dat besluit terugkomen. Dat is niet naar de zin van sp.a:

‘Veel burgers maken zich terecht grote zorgen over de veiligheid van de kerncentrale. Die ligt op een boogscheut van de stad Antwerpen en van andere gemeenten in de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen en het Nederlandse Zeeland en Noord-Brabant.  Een ernstig ongeval zou dan ook catastrofale gevolgen hebben voor de meer dan 1,5 miljoen mensen die binnen een straal van 30 km rond Doel wonen’, vervolgen Inga Verhaert, voorzitter van sp.a-provincie Antwerpen en Helmut Jaspers, voorzitter van sp.a-regio noord.

De kernreactoren van de tweelingcentrale Doel 1 en 2 werden in 1975 in gebruik genomen. Oorspronkelijk was de veilige gebruikstermijn gepland op 30 jaar en dus tot 2005. Met de wet op de kernuitstap werd deze termijn opgetrokken tot 40 jaar en konden de reactoren in werking gehouden worden tot 2015. In februari van dit jaar werd Doel 1 afgeschakeld. Doel 2 moest volgen in oktober. Nu wil de federale regering deze oude reactoren nogmaals 10 jaar langer open houden.

De inwoners die met deze risico’s moeten leven, hebben echter geen enkele inspraak gehad in de beslissing om deze oude reactoren nog een decennium langer te doen draaien. Dat terwijl de Raad van State en andere instanties een publieke consultatie in de vorm van een milieu-effectrapport (MER) eisen. Dit soort oude reactoren tien jaar langer in gebruik houden zonder een degelijk onderzoek naar de milieu-effecten, tart alle verbeelding.

We hebben die verouderde en gevaarlijke centrales bovendien écht niet nodig om in onze energiebevoorrading te voorzien.

Europese aanpak - gezamenlijke controle

Kathleen Van Brempt, Europarlementslid (sp.a): “De Duitse deelstaatregering van Noordrijn-Westfalen én de Nederlandse politiekers die zich zorgen maken over het open houden van de verouderde Belgische kerncentrales én inspraak willen in de beslissingen hebben gelijk. De Europese Commissie schrijft zelf: “Een EU-wijde aanpak van nucleaire veiligheid is belangrijk om dat een nucleair ongeval negatieve gevolgen kan hebben voor landen over de hele Unie én daarbuiten. 

Ook de PvdA-fractie in de Tweede Kamer maakt zich zorgen over de veiligheid van de kernreactoren aan de Belgisch-Nederlandse grens. Kamerlid Jan Vos (PvdA): “Nog maar pas is geregeld dat Nederlandse inspecteurs toegang hebben tot de centrales in België. Nederland en België gaan op 20 januari voor het eerst een gezamenlijke controle uitvoeren van een kerncentrale in België. Minister Melanie Schultz en de Belgische minister Jan Jambon zijn bij deze inspectie aanwezig. Uiteraard dienen de bevindingen van deze inspectie gedeeld te worden met onze inwoners.”

PvdA Steenbergen
PvdA Roosendaal
PvdA Bergen op Zoom
PvdA Woensdrecht
sp.a – regio Noord (Antwerpen)