sp.a vraagt Vlaams minister van dierenwelzijn Ben Weyts om zijn verbod op onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren tijdens het Offerfeest een jaar uit te stellen en de tijd te nemen voor een constructieve dialoog met de betrokken geloofsgemeenschappen. “Dierenwelzijn en religie zijn perfect te verzoenen, als er op een respectvolle manier overlegd wordt, stellen Els Robeyns en Güler Turan.

“De eenzijdige beslissing van Weyts om onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren te verbieden zonder alternatief zorgt voor totale chaos”, zeggen parlementsleden Güler Turan en Els Robeyns. “De lokale besturen zijn niet klaar om het offerfeest te organiseren. Zo drijft hij de zaken nodeloos op de spits en zal er net meer dierenleed ontstaan.” De bekommernis van de Minister zou lovenswaardig zijn als ze niet zo selectief was. In de pelsindustrie, de jacht, het onverdoofd castreren van biggen geeft deze regering geen moer om het dierenwelzijn. Zo wekt de minister de indruk dat hij één vorm van dierenleed aangrijpt als dekmantel om een welbepaalde gemeenschap te viseren. Voor sp.a kan hij die indruk alleen uitwissen door zijn beslissing op te schorten, het Offerfeest een echt feest te laten zijn en volgend jaar met een goede oplossing te komen.

Bekijk hier integraal de discussie met minister Ben Weyts in de commissie leefmilieu.

Bekijk hier de tussenkomst van Güler op het VRT-journaal (vanaf minuut 12).