Vandaag heerst grote onrust bij werknemers op de luchthaven van Zaventem over de eventuele risico’s die voortvloeien uit de aanwezigheid van personen besmet met het ebolavirus op de vluchten van en naar Zaventem. “Er werken op de luchthaven van Zaventem duizenden mensen, verspreid over verschillende bedrijven die rechtstreeks of onrechtstreeks contact hebben met de passagiers of toestellen die aankomen op Zaventem. Tot op vandaag ontbreekt elke duidelijke richtlijn over voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen die in acht moeten genomen worden”, zegt Hans Bonte. Sommige bedrijven voorzien zelf handschoenen, brillen of mondmaskers voor hun werknemers, anderen zijn op zichzelf aangewezen.

“Wat het meest stoort is dat het verzoek van de vakbondsorganisaties om overleg onbeantwoord blijft. De commerciële belangen lijken belangrijker dan de gezondheid van de werknemers en dan de strijd tegen de verpreiding van ebola”, aldus nog Hans Bonte. “Doen alsof er geen enkel risico bestaat is ongetwijfeld het makkelijkst, maar het is nonsens dat er geen ebolaslachtoffers op Zaventem kunnen landen. Zo werd ik zelf door United Airlines geïnformeerd dat ik tijdens een vliegtuigreis op 20 september van Zaventem naar Washington wellicht het gezelschap had van een met ebola besmette patiënt. United Airlines wees er evenwel op dat er op dat moment ‘zero risk of transmission’ was. Maar dit voorval wijst erop dat er wel degelijk een risico bestaat dat passagiers besmet met ebola onze luchthavens aandoen.”

De vakbondsvraag naar dringend overleg is dan ook meer dan verantwoord. We dringen er op aan dat de minister van Volksgezondheid er, in het belang van de volksgezondheid in het algemeen en de veiligheid van de werknemers en passagiers in het bijzonder, snel werk van maakt.