De ambitie van het comité achter Miss België om een Mini Miss Belgium te organiseren riep eerder al vele vragen en bezorgdheden op van het Kinderrechtencommissariaat, het Instituut voor Gelijkheid van Mannen en Vrouwen, van pedagogen, maar ook van het Vlaams Parlement. “Wij willen jonge kinderen gemotiveerd zien voor uitdagingen waarvoor ze zich intrinsiek interesseren of waarvoor ze getalenteerd of gedreven zijn,” aldus Katrien Schryvers, “maar in deze wedstrijden worden deelnemers grotendeels beoordeeld op subjectieve criteria, zoals het uiterlijk en de elegantie.”

Lorin Parys vult aan: “Het gaat om oppervlakkigheid en onrealistische idealen die worden opgelegd van buitenaf. Dat is hoegenaamd geen basis voor een sterke identiteitsontwikkeling van de betrokken kinderen.”

Eerder liet federaal minister van Werk, Kris Peeters (CD&V), al weten dat een mini missverkiezing, zoals het comité achter Miss België er een wilde organiseren op 21 juli a.s., niet geoorloofd is op basis van de arbeidswet van 16 maart 1971. Een formeel verbod tot de organisatie van dergelijke wedstrijden is op vandaag echter nog onbestaande. Daarom vragen de parlementsleden in een voorstel van resolutie aan de Vlaamse Regering om in overleg met de federale regering na te gaan welke juridische mogelijkheden er zijn om schoonheidswedstrijden voor kinderen jonger dan 16 jaar te verbieden. “Maar Vlaanderen zelf kan ook iets doen,” zegt Ann Brusseel (Open VLD), “Het beleid ten aanzien van kinderen moet uitdrukkelijk inzetten op het bevorderen van het zelfvertrouwen en een positieve lichaamsbeleving.”

“Daarnaast vinden we het aangewezen dat er meer onderzoek gebeurt naar de gevolgen en effecten die wedstrijden voor kinderen die zich richten op schoonheid en uiterlijk met zich meebrengen,” vult Bart Van Malderen (sp.a) aan, “en dit zowel op korte als op middellange termijn.”

"Met het voorstel van resolutie willen we het signaal geven dat ook het voltallige Vlaams Parlement bezorgt is over het psychisch en fysiek welbevinden van minderjarigen," besluit Elke Van den Brandt van Groen.