De Belgische troepen blijven tot eind 2011 in Afghanistan. Dat heeft het kernkabinet vrijdag beslist. Normaal zouden de troepen tot eind dit jaar blijven, maar op vraag van de Verenigde Staten is die termijn nu verlengd. sp.a-kamerlid Dirk Van der Maelen is "ontzet dat België zich nog langer zal engageren in deze uitzichtloze oorlog. Door deze beslissing zal België verder tijd, geld, militairen en politiek krediet investeren in de oorlog in Afghanistan.  Hoe verantwoord is het bovendien om in budgettair krappe tijden in 2011 nog eens 109 miljoen euro te spenderen aan deze domme en foute  oorlog?".

Van der Maelen benadrukt dat veel Nederlandse politici al langer beseften dat de verlenging van hun troepen in Afghanistan geen goed idee was en zij gingen bijgevolg niet in op de Amerikaanse en NAVO-vraag tot verlenging. In Nederland is er dus geen parlementaire meerderheid meer voor een verlengde aanwezigheid in Afghanistan. In tegenstelling tot België dat nu wel plat op de buik gaat voor de NAVO.

De Belgische federale regering loopt met deze beslissing trouwens ook vooruit op de tijdens de conferentie van Londen over Afghanistan (28 februari) afgesproken evaluatie over de inspanningen die de internationale gemeenschap doet in Afghanistan. Aangezien we onze aanwezigheid verlengen tot eind 2011 is de regering er dus van overtuigd dat die evaluatie positief is.....We vragen ons af op basis waarvan de regering de evaluatie heeft uitgevoerd. Als er volgens ons uit de voorbije acht jaar één les te trekken is dan is het wel dat de bezettende buitenlandse legers en versnipperde initiatieven het probleem zijn eerder dan de oplossing. Het is ook te betreuren dat het parlement op geen enkele manier betrokken wordt in de evaluatie en weer enkel kan kennisnemen van de verlenging.

Van der Maelen onderlijnt dat minister De Crem bovendien al van bij zijn aantreden beloofde om een concentratie van de operaties door te voeren. In Afghanistan zitten we met 3 verschillende theaters, wat budgettair en logistiek moordend is. Van concentratie is er echter nog steeds geen sprake. sp.a pleit voor het doorvoeren van die concentratie op korte termijn (naar theater Kaboel) en een geleidelijke terugtrekking op middellange termijn. Op korte termijn vraagt sp.a dus een terugtrekking van de F16's uit Kandahar, de afbouw van de militaire operatie in Kunduz en de concentratie van alle Belgische militaire inspanningen in de beveiliging van de luchthaven van Kaboel.

Van der Maelen zegt dat het optrekken van de ontwikkelingssteun met 1 miljoen euro (op dit moment bedraagt dit 12 miljoen) een doekje voor het bloeden is in vergelijking met de kost voor de militaire inspanningen. Die bedraagt nu 109 miljoen euro per jaar om het even in perspectief te zetten.