In januari 2017 diende de Wereldoorlog I-stuurgroep een dossier in om Vlaamse, Waalse en Franse wereldoorlogsites te laten erkennen als Werelderfgoed. Het gaat onder andere over de Menenpoort in Ieper en een aantal militaire begraafplaatsen. De sites zijn van groot belang voor herinneringseducatie en vredeseducatie, maar ook voor Vlaanderen als vredesregio. In het jaar dat we de honderdste verjaardag van het einde van WO I gedenken, zou het een belangrijk signaal zijn als de sites erkend zouden worden als Werelderfgoed. 


Het is ICOMOS die een advies moet afleveren waarop het Werelderfgoedcomité een definitieve beslissing moet nemen om de sites al dan niet te erkennen als Werelderfgoed. Begin dit jaar viel het verdict dat ICOMOS het dossier niet van uitzonderlijke universele waarde beschouwt en zij adviseren om de sites niet in te schrijven op Werelderfgoedlijst. De reden hierachter zou principieel zijn, men wil de lijst niet openzetten voor conflict- en oorlogsgerelateerd erfgoed. De Vlaamse, Waalse en Franse partners hebben nu hun antwoord ingediend waardoor ICOMOS zich nog eens over het dossier zal buigen. De uitkomst daarvan zal rond 15 mei bekend worden gemaakt. 


De definitieve beslissing zal genomen worden op de jaarlijkse sessie van het Werelderfgoedcomité van 24 juni tot 4 juli in Bahrein. 


"Het zou wel heel erg cynisch zijn als de sites niet worden erkend als Werelderfgoed, want in de missie van UNESCO staat "since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed." Vrede begint in de hoofden van mensen", zegt Tine Soens. "Erfgoed wordt gezien als een instrument van vrede. Ik vraag dat Vlaanderen er alles aan doet om de sites erkend te krijgen." 


Lees hier het volledige verslag.