Let'sdoitTOPEindevuilbak:

In 2014 startten de West-Vlaamse intercommunales met de actie 'Let'sdoitTOPEindevuibak'. Het doel van deze actie was de jeugdverenigingen en hun omwonenden sensibiliseren voor de zwerffvuilproblematiek en hen motiveren om er ook daadwerkelijk iets aan te doen. De opzet was eenvoudig: jeugdbewegingen moesten gedurende één jaar alles op alles zetten om de omgeving rond hun jeugdlokaal proper te houden. De eerste vereiste was dat ze dit samen met hun buurt deden en opruimacties organiseerden. Via verschillende verplichte en niet-verplichte opdrachten konden ze aan de afvalintercommunales hun engagement in de campagne bewijzen. Slechts 17 van de 70 ingeschreven West-Vlaamse jeugdverenigingen behaalden de eindmeet. De Oudenburgse Rode Valken wonnen één van de 6 felbegeerde hoofdprijzen ter waarde van 1000€ voor de aankop van kampeer-, renovatie en spelmateriaal. Daaraast kregen ze op 3 oktober2015 een gratis workshop Trashbeats aangeboden (waarbij met afvalmateriaal instrumenten en muziek worden gemaakt).

Zwerfvuilactie -19 maart 2016 - aanvraag subsidies:

De Rode Valken nemen ook jaarlijks deel samen met andere verenigingen/particulieren en scholen aan de zwerfvuilactie, georganiseerd door de stad. De zwerfvuilactie gaat dit jaar door op 19 maart 2016. Er wordt verzameld op de site Abdijhoeve (Arnolduszaal) om 13u30. Deelnemers kunnen een subsidieaanvraag indienen. Het reglement 'omgevingssubsidie' en het bijhorende aanvraagformulier is te vinden op de stedelijke website. Deze aanvraag moet ten laatste tegen 7 maart 2016, 3 weken voor de zwerfvuilactie, ingediend worden op het stadhuis. Meer informatie is te verkrijgen op de milieudienst.

Schepen van milieu Ulrike Vanhessche, besluit trots: "de Rode Valken zijn onze 'netheidsambassadeur 2015' , ze zetten zich in en nemen hun verantwoordelijkheid om een stukje Oudenburg proper te houden. Hun actie kadert volledig in mijn zwerfvuilbeleidsplan en hiermee vormen ze een mooi voorbeeld voor vele inwoners en verenigingen in Oudenburg".