Deze avond heeft net als elke avond dezelfde drie ingrediënten:

  1. een boeiende spreker behandelt een interessant onderwerp

  2. je krijgt de laatste stand van zaken over NewB

  3. er wordt aangetoond hoe bijzonder de NewB Card is.

De spreker van deze avond is René De Preter. Hij schreef een nieuw boek De onzichtbare hand boven België waarin hij de geschiedenis van de liberalisering in België belicht. Wij krijgen de première (!) voor een eerste voorstelling van dit werk over hoe sinds de jaren 1980 de Europese invloed en de globalisering er toe leidde dat ons land alsmaar meer in de stroom van de liberalisering terechtkwam, o.a. in de financiële sector.  Op deze manier wordt ook de achtergrond van het ontstaan van NewB belicht, de coöperatieve die een antwoord wil bieden aan een verschraald bankenlandschap. Marc Bontemps van NewB vertelt uit eerste hand over de jongste evoluties bij NewB en de NewB Card.