Niels Tas & Iris Uyttersprot lijsttrekkers sp.a-groen Dendermonde

Meer groen op wandelafstand en armoede concreet aanpakken

Op de nieuwjaarsreceptie van sp.a en Groen werden Niels Tas (1) en Iris Uyttersprot (2) voorgesteld als lijsttrekkers voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018.

Op zaterdag 27 januari 2018 hebben de leden van beide partijen unaniem gestemd voor Iris (Groen) en Niels (sp.a).

Niels (34 jaar) is leraar wiskunde en huidig schepen van mobiliteit, ruimtelijke ordening en wonen. Iris (36 jaar) werkt op de dienst reglementering van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

Groen en sp.a hebben de ambitie om de komende jaren de motor te zijn van verdere vernieuwing in onze stad. Meer groen op wandelafstand, ondersteunende maatregelen voor de aanpak van (kinder)armoede en volop inzetten op een duurzame mobiliteit voor Dendermonde.

Niels Tas (sp.a):

“We willen een charter afsluiten met de Dendermondse scholen om de schoolfactuur onder controle te houden. Het kan bijvoorbeeld niet de bedoeling zijn dat scholen incassobureaus inschakelen als een factuur niet betaald wordt. Samen met de scholen willen we een haalbare oplossing uitwerken. Schulden- en armoedeproblematiek staan bij ons hoog op de agenda.”

Het kartel wil ook inzetten op een stad waar iedereen een plekje heeft. Een stad waar het aangenaam wonen en werken is, waar het goed en veilig samenleven is.

Iris Uyttersprot (Groen):

“Elke inwoner moet op een wandelafstand van maximum 500m kunnen genieten van openbaar groen. Het centrum van de stad moet vanuit elke deelgemeente veilig met de fiets bereikbaar zijn. We zullen van meer en betere fietsverbindingen dan ook een verkiezingsthema maken.”

Tom Bogman (sp.a) en Michel Van Driessche (Groen), voorzitters:

“We hebben veel gemeenschappelijke ideeën en voorstellen voor Dendermonde. Intensief samenwerken is gewoon logisch. We bundelen alle progressieve krachten in Dendermonde. We zijn intussen meer dan 1 jaar samen aan de slag en dat verloopt heel inspirerend en constructief! We kijken met vertrouwen uit naar 14 oktober!”

Meer info? Tom Bogman (0476 818 218) of Niels Tas (0474 48 60 42)