“De uitbreiding naar mensen met een verhoogde tegemoetkoming die nu eindelijk ingaat is een stap in de goede richting. Heel wat mensen zullen voortaan enkel het remgeld betalen bij de huisarts. Maar waarom kan dit niet meteen voor iedereen?”, zegt Karin Jiroflée. “Chronisch zieken komen bijvoorbeeld niet in aanmerking. Ook voor een bezoek aan de tandarts of een specialist gaat de nieuwe regeling niet op. Wij blijven pleiten voor een eenvoudige veralgemening van de regeling. Dat houdt in dat iedereen enkel nog het remgeld betaalt en dat de arts zijn ereloon rechtstreeks van de mutualiteit krijgt.”

“Ons voorstel tot veralgemening werd door de huidige meerderheid al meermaals weggewuifd. Blijkbaar houdt de regering van de nodige administratieve rompslomp: complex voor de patiënt en voor de arts. Waarom niet iedereen het remgeld laten betalen voor de dokter, de specialist en de tandarts?”, besluit Karin Jiroflée.

6 euro