Onder andere de verruimde regeling derdebetalers komt nu in het vizier van regeringspartij MR, die volgens de liberalen zou leiden tot ‘overconsumptie in de zorg’. Dit terwijl het systeem niks extra kost aan de ziekteverzekering. Integendeel.

Karin Jiroflée vindt dit de wereld op zijn kop. "Het is veel te vroeg om het systeem van de derdebetalers voor de meest kwetsbare gezinnen nu al grondig te evalueren. Het is pas sinds 1 oktober verruimd naar meer dan 2 miljoen mensen."

"Mocht na de voorziene evaluatieperiode van 1 jaar blijken dat kwetsbare gezinnen inderdaad te weinig gebruik maken van doktersconsultatie aan 1 of 1,50 euro, dan is dat nét een pleidooi om de derdebetalersregeling uit te breiden naar alle inwoners van dit land. Maggie, sp.a wil best helpen om uw zakken dichtgenaaid te houden!", besluit Karin Jiroflée.