Cliënten die na het indienen van een doktersattest vrijgesteld worden van activeringsvoorwaarden zouden gecontroleerd worden op het feit of zij wel degelijk in de onmogelijkheid verkeren om hun activeringstraject te starten of verder te zetten. Het doel is op die manier naast een eerste medisch advies, bij twijfel, beroep te doen op een tweede onafhankelijk advies. Nog in het artikel maakt de OCMW voorzitter van Aalst zich sterk dat er bij het OCMW van Gent, net zoals in Antwerpen, eenzelfde werkwijze wordt op nagehouden, weet Ingrid.

‘Nu is de realiteit iets anders in Gent dan in het artikel voorgesteld’, vult OCMW-voorzitter Rudy Coddens (sp.a) aan. ‘Bij OCMW Gent staat men voor een totale benadering op maat van alle klanten, waar ook gezondheid een levensdomein is waar sterk op ingezet wordt. Tegelijkertijd is participeren en integreren in de samenleving essentieel voor onze doelgroep. Als gezondheidsredenen voor klanten een belemmering vormen voor de klassieke trajecten, kunnen onze maatschappelijk werkers een beroep doen op de expertise van onze arts.’

‘Waarom stelt de OCMW-voorzitter van Aalst dit dan?’ vraagt Ingrid Vandaele zicht af. Rudy Coddens meent dat er misschien een misvatting van de werkwijze in Gent is. ‘OCMW Antwerpen en OCMW Aalst zijn op werkbezoek geweest bij ons medisch adviescentrum.’

‘Waar men in Aalst en Antwerpen, op basis van de persberichten, uitgaat van een controle opdracht, wordt dit in OCMW Gent ingevuld vanuit een multidisciplinaire benadering én ondersteuning van onze klanten. Dit gebeurt dus binnen OCMW Gent om een begeleiding vorm te geven die zo goed mogelijk afgestemd is op maat van de cliënt. Wij blijven de rol van de arts binnen het OCMW zien vanuit deze multidisciplinaire benadering ter ondersteuning van de cliënt’, besluit Rudy Coddens.