De Vlaamse Regering keurde vrijdag een nieuwe erfpachtregeling goed voor de grond langsheen Technopolis. Het ziet er dus naar uit de Plopsaqua haar finale ‘go’ heeft gekregen voor de bouw van een nieuw zwembad naast Technopolis.

“Plopsaqua is welkom in Mechelen, maar niet ter vervanging van het stedelijk zwembad” stelt gemeenteraadslid Indrani Muyldermans (sp.a) en lid van de Raad van Bestuur van Autonoom Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen.

Voor sp.a is het duidelijk: “Minstens twee publiek toegankelijke zwembaden zijn een absolute must voor Mechelen. Maar we moeten ook waken over de kwaliteit en toegankelijkheid van het sportaanbod. Het kan niet de bedoeling zijn dat het schoolzwemmen het onderwerp wordt van de commerciële doelen van Studio 100. Daarom moet ook de verdere toekomst van het stedelijk zwembad Geerdegemvaart worden onderzocht.”

De lokale verankering van het huidige stedelijke zwembad Geerdegemvaart, maar ook de ontmoetingsplek aan het speelpleintje, is voor de buurt een grote troef. Dit blijkt ook uit de grote steun aan het actiecomité dat ijvert voor het behoud van het zwembad aan de Leliestraat. Bovendien, bij de recente budgetwijziging 2018 werden de middelen voor sportgebruik van het stedelijk zwembad opgetrokken. Uit onze navragen tijdens recent Raad van Bestuur AGB SAM te verklaren doordat de populariteit van het bad toeneemt en het meer gebruikers trekt.

Als de stad toch de toelating geeft voor de komst van een nieuw zwemparadijs aan Technopolis, dan zullen deze ontwikkelingen in nauw overleg moeten gebeuren met de buurtbewoners en met de nodige aandacht voor het behoud van een groene buffer om zo de leefkwaliteit van de omliggende woningen te vrijwaren.

Sp.a stelt zich ook ernstige vragen bij de hoge jaarlijkse bijdrage dat de stad zal voorzien aan Plopsaqua, namelijk 1,1 miljoen euro en dit voor de komende 28 jaar. Met andere woorden, 30,8 miljoen euro Mechels belastingsgeld voor Studio 100. “Omgerekend, elke Mechelaar 0 van tot 105 jaar draagt 365 euro bij aan Plopsaqua. Het kan niet de bedoeling zijn dat Studio 100 verder rijk wordt met het geld van de Mechelse belastingsbetaler”, besluit Indrani Muyldermans (sp.a)