Delhaize kondigde afgelopen week aan fors te herstructureren. 2.500 werknemers dreigen zo hun job te verliezen. Bruno Tobback denkt in de eerste plaats aan de getroffen gezinnen. “We moeten die mensen eerst een vooral een valabel alternatief bieden. Dat is met alle mogelijke middelen de – vaak oudere en laaggeschoolde – werknemers zo snel mogelijk weer aan het werk helpen. Dat is de eerste prioriteit.”

“Maar als dat niet lukt, en je verliest op je 52e of 53e je job na een herstructurering zoals bij Delhaize, dan dragen we allemaal samen de verantwoordelijkheid om die mensen een vangnet aan te bieden.”

“Loonkost is het probleem niet, wel concurrentie op basis van te lage lonen”

Tobback weigert mee te stappen in het verhaal als zou het fundamentele probleem bij Delhaize de te hoge loonkost zijn. “Want die loonkosten zijn dezelfde voor alle spelers in de supermarktwereld. Het probleem is dat de onderlinge concurrentie steeds meer gevoerd wordt op basis van de verloning. Een verloning naar beneden wel te verstaan.”

“Binnenkort kunnen mensen alleen nog achter de kassa staan, als ze nog geen eigen huis, auto of kinderen hebben”, klaagt Tobback aan. “Meer en meer sectoren glijden in die onderlinge concurrentie af naar slechtbetaalde en onzekere jobs. Aan die vorm van sociale dumping moeten we wat doen. Want anders ontstaat een samenleving met een enorme kloof tussen arm en rijk, waarbij arm geen enkele kans meer maakt om rijk te worden.”

Tobback waarschuwt tot slot voor het bredere plaatje: “De winkels van Delhaize waren het symbool van de Belgische goed boerende middenklasse. De producten waren er duurder en het personeel werd er beter betaald. In die zin maakt Delhaize deel uit van een ecosysteem dat langzaam opdroogt."

"Als we niet voor een ondergrens zorgen, kan een Belgische keten als Delhaize het vergeten om nog langer vlees van Belgische boeren in de rekken te leggen. Dan wordt het goedkoopste industrievlees uit Polen de norm. Met andere woorden: als we niet ingrijpen, zal niet alleen Delhaize verdwijnen op termijn, maar ook die Belgische boeren en Belgische producten.”

Bekijk het debat in De Zevende dag met Bruno Tobback hier.