Sinds 1 februari gelden op de sociale netwerksite Facebook nieuwe regels, regels die de privacy van gebruikers nog meer dan voorheen te grabbel gooien. Zo kan Facebook privé-informatie voortaan gebruiken voor reclamedoeleinden. Niet alleen waar je je bevindt, maar ook je foto’s, je berichten, contactpersonen en adressenlijst kan de sociale mediagigant nu naar hartenlust gebruiken.

“De Staatssecretaris voor Privacy, Bart Tommelein, kwam veel te laat in actie”, zegt Karin Jiroflée, kamerlid voor sp.a. “In december al stelde de privacy-commissie een lijst op met flagrante inbreuken, waarop Facebook niet antwoordde. Toen hadden ook al bijna 200 gebruikers een klacht ingediend.”

Tommelein wachtte echter tot eind januari om de privacy-commissie en consumentenorganisaties bij elkaar te roepen. “Veel te laat uiteraard”, benadrukt Jiroflée. “En uiteindelijk was het Facebook zelf dat midden februari om een gesprek vroeg. Dat is toch de omgekeerde wereld? In Duitsland beslisten ze in januari al om Facebook te onderwerpen aan de eigen strengere privacywetten, terwijl de gigant bij ons de regie netjes in handen houdt. Wij lopen nu achter de feiten aan, ook al probeert Tommelein op Europees niveau aan de kar te trekken.”

Wetgeving rond privacy verscherpen of dreigen met een rechtszaak tegen Facebook is één zaak, maar informeren en sensibiliseren een andere. Vlaanderen mag daarom niet lijdzaam toekijken hoe Facebook ons – in de eerste plaats onze kinderen – gebruikt of misbruikt, vindt Katia Segers, Vlaams parlementslid voor sp.a en mediaprofessor aan de VUB. Die boodschap gaf ze vandaag mee aan Vlaams mediaminister Sven Gatz.

“Twee-, driejarigen groeien op met een tablet in de hand. Het gaat gigantisch snel. En geloof me, vaak duurt het niet tot hun 14e voor ze op Facebook inloggen”, zegt Segers. “De vorige minister van Media, Ingrid Lieten, verrichtte baanbrekend werk met websites zoals ikbeslis.be, precies om kinderen, jongeren en hun ouders bewust te maken voor de gevaren van sociale media. Deze website - gestart in het kader van het wetenschappelijk onderzoeksproject EMSOC (Empowerment in a Social Media Culture), dreigde echter te verdwijnen sinds EMSOC gestopt is in november 2014. Ik ben dan ook blij te mogen vaststellen dat Minister Gatz in het antwoord op mijn vraag aangeeft dat het Kenniscentrum Mediawijsheid voluit zal blijven inzetten op de valorisatie van de output van externe projecten.“

“Er is duidelijk nood aan zulke initiatieven. Mensen moeten precies weten wat Facebook doet met gegevens die ze over zichzelf prijs geven. Op dit moment gaapt er een enorme kloof. Het is vijf over twaalf: Vlaanderen heeft nood aan een uitgekiend beleid om kinderen en hun ouders mediawijs te maken op sociale media. Dat kan buiten de school om, maar ook in het onderwijs. Waarom voeren we geen vak ‘mediawijsheid’ – met speciale aandacht voor de gevaren van sociale media - in het lager onderwijs in? Op school kun je er niet vroeg genoeg mee beginnen. We zijn 2015, we moeten onze kinderen weerbaar maken voor een gigantisch snelle en veranderende samenleving.”