De Wever schuift daarbij opnieuw alle verantwoordelijkheid van zich af. Het is de schuld van Europa, zegt hij, terwijl het net de lidstaten zijn die een eerlijk spreidingsplan hebben tegen gehouden. Er is in het Europees parlement een meerderheid die voorstander is van een verplicht spreidingsplan met quota per lidstaat, rekening houdend met verschillende factoren, waaronder ook de bijdragen die lidstaten in het verleden al gedaan hebben om vluchtelingen op te vangen. Als De Wever graag zo’n spreidingsplan heeft, dan moet hij er voor zorgen dat België een voortrekker wordt van dat idee in de Europese Raad. Hij zal alvast de steun hebben van zowel de Europese Commissie als het Europees parlement. Maar die stappen zullen we De Wever niet zien zetten.”

Van Brempt vindt het ook pijnlijk dat De Wever, als burgemeester van Antwerpen, meteen elke solidariteit die de stad zou kunnen betonen aan mensen in nood, volledig afwijst. “Uiteraard vergt de opvang van vluchtelingen grote inspanningen. Maar de partij van De Wever zit in alle regeringen en kan dus steden en gemeenten helpen bij de opvang, bij de verbetering van het taalonderwijs, bij de ondersteuning van het onderwijs om kinderen uit gezinnen met een migratieachtergrond meer kansen te bieden, bij de bouw van sociale woningen… In elk geval zal de sp.a-OCMW-raadsfractie volgende week, samen met Groen, een extra OCMW-raad laten samenroepen om bijkomende opvangmaatregelen te bespreken. De uitspraken van De Wever doen vermoeden dat het Antwerpse stadsbestuur dat niet zal willen. De teneur blijft, net zoals in het discours van De Wever in Terzake, gericht op het aanscherpen van wij-zij tegenstellingen.”