In een reactie op het voornemen van Open Vld om de uitkering af te schaffen, reageerde ik op de VRT-radio: sp.a wil daar niet aan raken. Het bot schrappen van die wachtuitkering is bijzonder cynisch en hardvochtig in moeilijke economische tijden.

Open Vld stelde gisteren haar plannen voor om de federale overheidsfinanciën weer op orde te krijgen. Een van de maatregelen is het uitdoven van de wachtuitkering voor jongeren. Vanaf 2011 zouden geen nieuwe intreders worden toegelaten. Het systeem moet ook uitdoven voor zij die er nog inzitten. Volgens de liberalen kan dat zo'n 800 miljoen euro opleveren.

sp.a wil alvast niet weten van een dergelijk scenario. "Je moet net jongeren activeren, je moet net jongeren opleiden en je moet net jongeren toeleiden naar de arbeidsmarkt", benadrukt Gennez. "En als dat om een of andere reden in tijden van crisis niet lukt, dan moet je ze ook niet op droog zaad zetten."

De socialistische voorzitster wijst erop dat sinds het begin van de crisis 5.000 nieuwe jongeren op het systeem beroep moesten doen. In totaal staat de teller vandaag op 25.000 jongeren. "Dat zijn heus geen mensen die graag van een wachtuitkering leven", aldus nog Gennez.