Er komt een gloednieuw buurtcentrum in Casablanca, de bekende wijk in Kessel-Lo, genoemd naar de 'witte huisjes' die er vroeger stonden. Het buurtcentrum maakt deel uit van het nieuwe sociaal wooncomplex van de sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal en wordt gefinancierd door het VMSW (Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen), de stad Leuven en het Stedenfonds. Dijledal staat in voor de uitvoering, in opdracht van de stad Leuven. De opening van het nieuwe buurtcentrum is gepland voor begin 2018. Momenteel zijn de werken volop aan de gang.

Alles begon met de wedstrijd die Dijledal in 2008 organiseerde om de twee bestaande woonblokken in de wijk Lolanden in Kessel-Lo te renoveren. Stad Leuven greep deze mogelijkheid aan om ook een nieuw buurtcentrum uit de grond te stampen. De stad kent immers een lange traditie van investeren in buurtwerk in haar verschillende aandachtsbuurten, vaak in sterk partnerschap met Dijledal. 

De volledige gelijkvloerse verdieping van Blok Eén van het nieuwe sociaal wooncomplex biedt ruimte aan het nieuwe buurtcentrum Casablanca. De ontmoetingsruimte geeft buren de kans om elkaar beter te leren kennen of om samen te eten in het sociale restaurant. Buurt- en wijkcomités en andere verenigingen uit de buurt kunnen in de lokalen terecht voor vergaderingen en activiteiten. Open School zal er lessen organiseren.  De dienst diversiteit en gelijke kansen van de stad Leuven plant er interculturele praatgroepen onder de noemer ‘Kom Binnen’. En dat is slechts een fractie van het aanbod.